7 Maí 2009 12:00

Þann 6. maí 2009 lauk fyrstu önn grunnnáms Lögregluskóla ríkisins en hún hófst þann 13. janúar s.l. 29 nemendur hófu þá nám, einum þeirra var vikið úr skólanum á önninni vegna brota á skólareglum og það voru því 28 nemendur sem þreyttu áfangapróf að þessu sinni. Tveir þeirra féllu á prófum annarinnar, fimm nemendur þurfa að þreyta endurtökupróf í einni námsgrein og einn á ólokið prófi í líkamsþjálfun. Engin ástæða er til að ætla annað en allir þessir nemendur ljúki prófunum með fullnægjandi árangri.

Bestum námsárangri á prófum annarinnar, 9,04 í meðaleinkunn, náði Emil Sigurðsson, þar á eftir voru Jóhann Birkir Guðmundsson með meðaleinkunnina 8,81 og Grétar Stefánsson með meðaleinkunnina 8,69. Skólastjóri Lögregluskólans, Arnar Guðmundsson, veitti þessum nemendum sérstaka viðurkenningu fyrir góðan námsárangur. Meðaleinkunn alls hópsins var 7,70.

Þann 1. september 2009 hefst fjögurra mánaða starfsþjálfun þeirra nemenda sem lokið hafa prófum fyrstu annar með fullnægjandi árangri. Markmiðið með starfsþjálfuninni er að nemendurnir fái innsýn í lögreglustarfið og öðlist skilning á því; að þeir þjálfist og þroskist þannig að þeir geti leyst viðfangsefni sjálfstætt; að þeir fái skilning á samhenginu milli fræðilegu kennslunnar í grunnnámi skólans og lögreglustarfsins í raun og að þeir séu reiðubúnir til náms á þriðju önn skólans sem hefst í byrjun janúar 2010 og lýkur í apríl sama ár.

Á starfsþjálfunartímabilinu greiðir Lögregluskóli ríkisins mánaðarlaun nemendanna og tilteknum lögreglustjórum er falið að annast starfsþjálfunina. Gert er ráð fyrir að nemendur verði stærstan hluta tímabilsins á almennum vöktum en fái einnig kynningu á öðrum deildum viðkomandi embættis í samræmi við námsskrá annarinnar. Af hálfu skólans er lögð á það áhersla að um starfsþjálfun sé að ræða, ekki afleysingar í lögreglunni.

Thelma Lind Reynisdóttir fær viðeigandi einkenni að loknu námi á fyrstu önn.