Hér má sjá hvaða reglur um ferðatakmarkanir og sóttvarnarráðstafanir eiga við í þínu tilviki þegar þú hyggst ferðast til Íslands:

 • Upplýsingar um COVID-19 og bólusetningu á Íslandi
 • www.island.is/entry
  • Fyrirvari um ábyrgð: Framangreind vefsíða er eingöngu í upplýsingaskyni og er ætlað að segja til um hvaða reglur gildi um ferðalög til Íslands fyrir þann sem svarar spurningunum. Allar ákvarðanir um inngöngu inn í landið eru teknar af landamæravörðum við komu til landsins.

————————————————————————-

Áríðandi! Enn er almennt lokað fyrir útgáfu ferðamannaáritana inn á Schengen-svæðið og mikilvægt að þeir sem þurfa vegabréfsáritun kynni sér aðstæður í hverju landi fyrir sig mjög vel áður en farið er í að panta flugmiða eða gera aðrar ráðstafanir. Þannig er ekki tryggt að þeir sem eru undanþegnir ferðatakmörkunum eigi möguleika á að fá útgefna ferðamannaáritun eins og staðan er í dag.

Hverjir þurfa áritun? (utl.is)

Hverjir þurfa ekki áritun? (utl.is)

————————————————————————–

MIKILVÆGT! Þriðja ríkis borgurum, sem undanþegnir eru ferðatakmörkunum til Íslands vegna COVID-19, er EKKI heimilt að ferðast áfram frá Íslandi inn á Schengen-svæðið nema geta sýnt fram á undanþágu frá ferðatakmörkunum þess ríkis sem ætlunin er að ferðast til.

————————————————————————-

Á þessari síðu má finna allar nauðsynlegar upplýsingar um þær ferðatakmarkanir sem í gildi eru fyrir ferðalög til Íslands vegna COVID-19.

Athugið að íslensk stjórnvöld veita ekki fyrirfram heimild fyrir komu til landsins og þurfa farþegar því að hafa öll nauðsynleg gögn meðferðis, sem staðfesta undanþágu frá ferðatakmörkunum, við komu til landsins. Þá eru ekki veittar frekari undanþágur en greint er frá hér að neðan og verður því öllum beiðnum um slíkt synjað.

Ákvörðun um hvort útlendingi er veitt innganga í landið er tekin af landamæravörðum við komu.

För yfir landamæri Íslands verða aðeins heimiluð á grundvelli þeirra reglna sem eru í gildi á hverjum tíma og er því mikilvægt að farþegar kynni sér vel gildandi reglur fyrir brottför þar sem reglur gætu hafa breyst. Jafnframt er mikilvægt að farþegar kynni sér reglur um komu til allra þeirra ríkja sem ferðast á til eða í gegnum (transit), þar sem ólíkar reglur geta gilt milli ríkja. Íslensk stjórnvöld geta ekki ábyrgst framkvæmd á öðrum landamærastöðvum en þeim sem eru hér á landi. Á vefsíðu utanríkisráðuneytisins er að finna yfirlit yfir ríki sem tilkynnt hafa um ferðatakmarkanir og ráðleggingar vegna ferðalaga. Ekki er um tæmandi lista að ræða.

Allar upplýsingar um hverjir mega ferðast til landsins og dæmi um hvaða gögnum þarf að framvísa í hverju tilviki má finna hér fyrir neðan.

Mikilvægt er að allir sem ferðast til Íslands kynni sér jafnframt gildandi sóttvarnarráðstafanir www.covid.is. Undanþága frá ferðatakmörkunum veitir ekki undanþágu frá sóttvarnarráðstöfunum.

Mikilvægt

Ef þú fellur ekki undir ofangreindar undanþágur á ferðatakmörkunum eða telur þig ekki geta sannreynt undanþágu með nauðsynlegum gögnum þá mælum við með að þú ferðist ekki til Íslands á meðan ferðatakmarkanir eru í gildi. Þeim útlendingum sem koma á ytri landamærin án þess að eiga erindi inn á Schengen-svæðið verður frávísað. Engar heimildir um inngöngu einstaklinga til Íslands eru veittar fyrir brottför. Allar ákvarðanir um inngöngu inn í landið eru teknar af landamæravörðum við komu til landsins.

Hvað eru ferðatakmarkanir?

Ferðatakmarkanir eru til komnar vegna heimsfaraldurs Covid-19 og er ætlað að koma í veg fyrir ónauðsynleg ferðalög á meðan ástandið er enn ófyrirsjáanlegt og minnka líkur á því að kórónuveiran berist með ferðamönnum til landsins.

Ferðamenn, sem margir hverjir geta venjulega ferðast óhindrað til Íslands, þurfa nú að geta sýnt fram á ástæðu fyrir því að ferðast til landsins og fært sönnur á þær ástæður við komu.

Um sóttvarnarráðstafanir við komu til landsins:

Skyldur farþega með tengsl við Ísland:

 • Allir farþegar skulu forskrá sig á covid.is
 • Allir farþegar skulu framvísa gildu vottorði um bólusetningu gegn COVID-19 eða gildu vottorði um afstaðna COVID-19 sýkingu.
  • Þeir farþegar sem geta ekki framvísað bólusetningarvottorði eða vottorði um fyrri COVID-sýkingu er skylt að fara í tvöfalda sýnatöku, fyrst á landamærastöð og aftur eftir 5 daga sóttkví.
 • Ekki er lengur krafa um að farþegar með tengsl við Ísland framvísi neikvæðu COVID-prófi – á við um bólusetta og óbólusetta farþega.
 • Hins vegar þurfa allir farþegar með tengsl við Ísland að gangast undir antigen-hraðpróf eða PCR-próf á næstu tveimur dögum eftir komu til landsins.
 • Athugiðundanþágur gilda fyrir börn fædd 2005 og síðar, tengifarþega sem fara ekki út fyrir landamærastöð og flugáhöfn í vinnuferð sem hefur dvalist utan Íslands í 48 klst. eða skemur.

Skyldur farþega sem hafa ekki tengsl við Ísland:

Um hvaða einstaklinga gilda ferðatakmarkanir?

Ferðatakmarkanir gilda um alla ríkisborgara þriðju landa*, óháð því hvort viðkomandi þurfi vegabréfsáritun eða geti ferðast án vegabréfsáritunar inn á Schengen-svæðið. Hins vegar eru í gildi tilteknar undanþágur frá ferðatakmörkunum sem fjallað er nánar um hér að neðan.

*Ríkisborgarar þriðju landa teljast hér þeir einstaklingar sem hvorki eru EES/EFTA-borgarar né ríkisborgarar Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkansins – óháð því hvort þeir teljist venjulega fullnægja skilyrðum fyrir komu.

Ferðatakmarkanir eiga ekki við um:

Athugið! Ólögráða börnum yngri en 18 ára sem ekki eru undanþegin ferðatakmörkunum er þó heimilt að ferðast til Íslands með foreldri/foreldrum sínum eða öðrum nákomnum sem fara með umsjá barnsins á meðan ferð stendur, s.s. ömmu og/eða afa eða eldra systkini, enda sé viðkomandi einstaklingur undanþeginn ferðatakmörkunum til Íslands. Nauðsynlegt er að foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir því að barn sitt ferðist í umsjá annarra til landsins.

1.Íslenska ríkisborgara

2. EES/EFTA-borgara og ríkisborgara Andorra, Mónakó, San Marínó og Vatíkansins

-ríkisfangið ræður og er þessum aðilum því heimilt að ferðast til Íslands óháð búsetulandi, síðasta dvalarstað eða lengd dvalar.

3. Aðstandendur* íslenskra ríkisborgara, EES/EFTA-borgara og ríkisborgara Andorra, Mónakó, San Marínó og Vatíkansins

*Aðstandendur íslenskra ríkisborgara, EES/EFTA-borgara og ríkisborgara Andorra, Mónakó, San Marínó og Vatíkansins sem teljast undanþegnir ferðatakmörkunum eru:

 • Maki eða sambúðarmaki.
 • Barn, stjúpbarn, barnabarn eða stjúpbarnabarn viðkomandi, maka hans eða sambúðarmaka.
 • Foreldrar, stjúpforeldrar, afi, amma, stjúpafi og stjúpamma viðkomandi, maka hans eða sambúðarmaka.
 • Systkini eða stjúpsystkini viðkomandi, maka hans eða sambúðarmaka.

Aðrir fjölskyldumeðlimir en þeir sem skilgreindir eru hér að ofan falla ekki undir  undanþáguna.

Aðstandendum íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis er heimilt að ferðast með þeim til Íslands, þrátt fyrir að íslenski ríkisborgarinn sé ekki búsettur á Íslandi.

Aðstandendur falla aðeins undir undanþáguna ef þeir ferðast til Íslands í þeim tilgangi að heimsækja aðstandendur sem búsettir eru á Íslandi (nema ef aðstandandi íslensks ríkisborgara) – eða í öðru Schengen-ríki ef um gegnumferð (transit) er að ræða og viðkomandi ríki heimilar umræddum aðstandendum að koma til landsins. Aðstandendum er jafnframt heimilt að ferðast með aðstandanda sínum, sem búsettur er á Íslandi, hingað til lands og ætlunin er að dvelja saman hér á landi.

Ólögráða börnum sem falla undir undanþáguna og ætla sér að ferðast hingað til lands í þeim tilgangi að heimsækja aðstandendur búsetta á Íslandi, t.d. foreldri eða ömmu/afa, er heimilt að ferðast til Íslands í fylgd fullorðins einstaklings jafnvel þótt sá einstaklingur falli að öðru leyti ekki undir undanþágur frá ferðatakmörkunum. Skilyrði er að barn og fylgdarmanneskja ferðist saman. Nauðsynlegt er að foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir því að barn sitt ferðist með viðkomandi til landsins.

4. Breska ríkisborgara (og fjölskyldumeðlimi þeirra) sem eiga hér dvalar- eða búseturétt fyrir 1. janúar 2021 í samræmi við samning EES/EFTA-ríkjanna og Bretlands um útgönguskilmála vegna BREXIT.

5. Erlenda ríkisborgara með gilt dvalarleyfi eða annars konar dvalar- eða búseturétt á Íslandi, í öðru EES/EFTA-ríki eða í Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkaninu

6. Aðstandendur* dvalarleyfishafa á Íslandi, í öðru EES/EFTA-ríki eða í Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkaninu

*Aðstandendur útlendinga sem hafa gilt dvalarleyfi eða annars konar dvalar- eða búseturétt hér á landi, í öðru EES/EFTA-ríki eða í Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkaninu sem teljast undanþegnir ferðatakmörkunum eru:

 • Maki eða sambúðarmaki.
 • Barn, stjúpbarn, barnabarn eða stjúpbarnabarn.
 • Foreldrar, stjúpforeldrar, afi, amma, stjúpafi eða stjúpamma.
 • Systkini eða stjúpsystkini.

Aðrir fjölskyldumeðlimir en þeir sem skilgreindir eru hér að ofan falla ekki undir undanþáguna.

Aðstandendur eru því aðeins undanþegnir ferðatakmörkunum ef þeir ferðast til Íslands í þeim tilgangi að heimsækja fjölskyldumeðlimi sem búsettir eru hér á landi eða í öðru Schengen-ríki ef um gegnumferð (transit) er að ræða og viðkomandi ríki heimilar umræddum aðstandendum að koma til landsins. Aðstandendum er þó jafnframt heimilt að ferðast með fjölskyldumeðlimi sínum til Íslands, sé viðkomandi með gilt dvalarleyfi eða annars konar dvalar- eða búseturétt hér á landi, og ætlunin er að dvelja saman á Íslandi.

Ólögráða börnum sem falla undir undanþáguna og ætla sér að ferðast hingað til lands í þeim tilgangi að heimsækja aðstandendur búsetta á Íslandi, t.d. foreldri eða ömmu/afa, er heimilt að ferðast til Íslands í fylgd fullorðins einstaklings  jafnvel þótt sá einstaklingur falli að öðru leyti ekki undir undanþágur frá ferðatakmörkunum. Skilyrði er að barn og fylgdarmanneskja ferðist saman. Nauðsynlegt er að foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir því að barn sitt ferðist með viðkomandi til landsins.

7. Erlenda ríkisborgara sem eru í nánu parasambandi, sem staðið hefur um lengri tíma*, með íslenskum ríkisborgara eða  einstaklingi sem er löglega búsettur hér á landi­

*Miðað er við að par hafi verið í sambandi í a.m.k. sex mánuði og hafi hist a.m.k. einu sinni áður í eigin persónu.

8. Erlenda ríkisborgara sem hafa sannanlega búsetu í og eru að koma til landsins frá einu af eftirtöldum ríkjum* 

 • Bahrein
 • Hong Kong
 • Indonesía
 • Katar
 • Kólombía
 • Kúveit
 • Macao
 • Nýja-Sjáland
 • Perú
 • Rúanda
 • Sameinuðu Arabísku furstadæmin
 • Saudi Arabía
 • Síle
 • Suður-Kórea
 • Taívan
 • Úrúgvæ

*ATH! Listi yfir heimiluð ríki geta tekið breytingum með tiltölulega skömmum fyrirvara (síðast uppfært 17.01.2022).

9. Útlendinga sem geta framvísað vottorði um bólusetningu eða vottorði um afstaðna COVID-19 sýkingu 

ATH! Þetta á þó ekki við um útlend­inga sem sem koma frá eða dvalið hafa í meira en sólarhring á síðastliðnum 14 dögum í eftirtöldum ríkjum: Botsvana, Esvatíní, Lesótó, Mósambík, Namibíu, Simbabve og Suður-Afríku.

Eftirfarandi vottorð eru tekin gild á landamærum:

10. Undanþágur vegna brýnna erindagjörða

Ferðatakmarkanir eiga ekki við um útlendinga sem ferðast til landsins vegna brýnna erindagjörða, þ.á.m. eftirtaldir:

 • farþegar í tengiflugi,
 • starfsfólk á sviði heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu,
 • starfsfólk sem sinnir flutningum á vöru og þjónustu,
 • einstaklingar sem hafa þörf á alþjóðlegri vernd,
 • einstaklingar sem þurfa að ferðast vegna brýnna aðstæðna í fjölskyldu sinni,
 • einstaklingar og sendinefndir sem koma til landsins á vegum íslenskra stjórnvalda, starfsmenn sendiskrifstofa og aðrir fulltrúar erlendra ríkja, starfsmenn alþjóðastofnana og einstaklingar í boði þeirra sem þurfa að koma til landsins vegna starfsemi þessara stofnana, fulltrúar herliðs, og starfsmenn sem sinna mannúðaraðstoð og almannavörnum og fjölskyldur framangreindra aðila.
 • námsmenn,*
 • einstaklingar sem þurfa nauðsynlega að ferðast vegna viðskipta eða starfa sem eru þess eðlis að þau er ekki hægt að framkvæma síðar eða erlendis.*

*ATH! þetta á ekki við um útlend­inga sem sem koma frá eða dvalið hafa í meira en sólarhring á síðastliðnum 14 dögum í eftirtöldum ríkjum: Botsvana, Esvatíní, Lesótó, Mósambík, Namibíu, Simbabve og Suður-Afríku.

Hvaða gögn þurfa einstaklingar að hafa meðferðis?

Allir sem ferðast til Íslands þurfa að hafa gild ferðaskilríki (vegabréf).

Áritunarskyldir einstaklingar þurfa eins og áður að fá útgefna vegabréfsáritun til að mega ferðast til Íslands. Reglur um vegabréfsáritanir geta því takmarkað rétt einstaklings til að koma til landsins jafnvel þótt viðkomandi sé undanþeginn ferðatakmörkunum.

Hér má sjá lista yfir áritunarskyld ríki: https://utl.is/index.php/aritunarskyldir

Athugið að enn er lokað fyrir útgáfu áritana hjá mörgum ríkjum sem fara með fyrirsvar fyrir Íslands hönd og því er mögulegt að áritunarskyldir einstaklingar sem eru undanþegnir ferðatakmörkunum geti ekki fengið útgefna áritun til Íslands eins og stendur.

Einstaklingar sem telja sig falla undir undanþágu frá ferðatakmörkunum verða að geta sannreynt það með viðeigandi gögnum við komu til landsins. Það sama á við um þá sem ætla sér að ferðast yfir ytri landamærin á leið til annarra ríkja innan Schengen-svæðisins.

Öll staðfest vottorð þurfa að hafa verið gefin út af viðeigandi opinberu stjórnvaldi. Þeim vottorðum sem eru á öðrum tungumálum en ensku eða norðurlandamáli þarf að fylgja löggild þýðing á ensku.

Nauðsynleg gögn vegna ferðalaga til Íslands

 • Allir farþegar þurfa að hafa meðferðis gild ferðaskilríki (vegabréf), ásamt vegabréfsáritun (visa) ef við á.

Athugið! Ólögráða börnum yngri en 18 ára sem ekki eru undanþegin ferðatakmörkunum er þó heimilt að ferðast til Íslands með foreldri/foreldrum sínum eða öðrum nákomnum sem fara með umsjá barnsins á meðan ferð stendur, s.s. ömmu og/eða afa eða eldra systkini, enda sé viðkomandi einstaklingur undanþeginn ferðatakmörkunum til Íslands. Ráðlagt er að foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir að barn sitt ferðist í umsjá annarra til landsins.

Önnur nauðsynleg gögn sem ber að framvísa við komuna til Íslands

(Til viðbótar við gilt vegabréf (og vegabréfsáritun/visa, ef við á) og viðeigandi gögn vegna sóttvarnarráðstafana á landamærum)

1. Íslenskir ríkisborgarar, EES/EFTA-borgarar og ríkisborgarar Andorra, Mónakó, San Marínó og Vatíkansins

(ríkisfangið ræður og er þessum aðilum því heimilt að ferðast til Íslands óháð búsetulandi, síðasta dvalarstað eða lengd dvalar)

 • Engin frekari gögn.

2. Erlendir ríkisborgarar með gilt dvalarleyfi eða annars konar dvalar- eða búseturétt á Íslandi, í öðru EES/EFTA-ríki eða í Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkaninu.

 • Gilt dvalarleyfiskort EÐA staðfesting frá Útlendingastofnun á að dvalarleyfi eða langtímavegabréfsáritun hafi verið veitt.

3. Breskir ríkisborgarar (og fjölskyldumeðlimir þeirra) sem eiga hér dvalar- eða búseturétt fyrir 1. janúar 2021 í samræmi við samning EES/EFTA-ríkjanna og Bretlands um útgönguskilmála vegna BREXIT.

 • Breskir ríkisborgarar: Búsetutímavottorð (C-122) útgefið af Þjóðskrá sem staðfestir dvalarrétt hér á landi fyrir 1. janúar 2021.
 • Fjölskyldumeðlimir breskra ríkisborgara: Gilt dvalarleyfiskort gefið út fyrir 1. janúar 2021 eða staðfesting frá Útlendingastofnun á að dvalarleyfi hafi verið veitt fyrir 1. janúar 2021.

4. Makar eða sambúðarmakar íslenskra ríkisborgara, EES/EFTA-borgara eða ríkisborgara Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkansins.

Makar og sambúðarmakar íslenskra ríkisborgara falla undir undanþáguna óháð búsetu íslenska ríkisborgarans

Makar og sambúðarmakar EES/EFTA-borgara eða ríkisborgara Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkansins falla aðeins undir undanþáguna sé makinn/sambúðarmakinn búsettur á Íslandi.

 • Staðfesting á ríkisfangi maka/sambúðarmaka (t.d. afrit af vegabréfi) sem ætlunin er að heimsækja á Íslandi. Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda til landsins.
 • Staðfesting á löglegri búsetu aðstandenda hér á landi (t.d. búsetuvottorð frá Þjóðskrá Íslands). Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda sem er íslenskur ríkisborgari, óháð búsetu, til landsins.
 • Staðfest hjónavígsluvottorð EÐA Staðfest sambúðarvottorð EÐA sýnt sé fram á sambúð með staðfestingu á sameiginlegu lögheimili aðila, t.d. með afriti af leigusamningi eða öðrum opinberum gögnum.

5. Makar eða sambúðarmakar útlendinga sem hafa gilt dvalarleyfi á Íslandi eða annars konar dvalar- eða búseturétt hér á landi, í öðru EES/EFTA-ríki eða í Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkaninu.

 1. Afrit af gildu dvalarleyfiskorti maka/sambúðarmaka sem ætlunin er að heimsækja á Íslandi. Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda til landsins.
 2. Staðfesting á löglegri búsetu aðstandenda hér á landi (t.d. búsetuvottorð frá Þjóðskrá Íslands).  Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda til landsins.
 3. Staðfest hjónavígsluvottorð EÐA Staðfest sambúðarvottorð EÐA sýnt sé fram á sambúð með staðfestingu á sameiginlegu lögheimili aðila, t.d. með afriti af leigusamningi eða öðrum opinberum gögnum.

6. Aðrir aðstandendur íslenskra ríkisborgara, EES/EFTA-borgara eða ríkisborgara Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkansins:

  • Barn, stjúpbarn, barnabarn eða stjúpbarnabarn viðkomandi, maka hans eða sambúðarmaka.
  • Foreldrar, stjúpforeldrar, afi, amma, stjúpafi, stjúpamma.
  • Systkini eða stjúpsystkini viðkomandi, maka hans eða sambúðarmaka.

Aðrir fjölskyldumeðlimir en þeir sem skilgreindir eru hér að ofan falla ekki undir þessa undanþágu.

Aðstandendum íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis er heimilt að ferðast með þeim til Íslands, þrátt fyrir að íslenski ríkisborgarinn sé ekki búsettur á Íslandi.

Aðstandendum EES/EFTA-borgara er ekki heimilt að koma til landsins á grundvelli undanþágunnar sé EES/EFTA-borgarinn ekki búsettur á Íslandi.

Ólögráða börnum sem falla undir undanþáguna og ætla sér að ferðast hingað til lands í þeim tilgangi að heimsækja aðstandendur búsetta á Íslandi, t.d. foreldri eða ömmu/afa, er heimilt að ferðast til Íslands í fylgd fullorðins einstaklings  jafnvel þótt sá einstaklingur falli að öðru leyti ekki undir undanþágur frá ferðatakmörkunum. Skilyrði er að barn og fylgdarmanneskja ferðist saman. Nauðsynlegt er að foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir því að barn sitt ferðist með viðkomandi til landsins.

 1. Staðfesting á ríkisfangi aðstandanda sem ætlunin er að heimsækja á Íslandi (t.d. afrit af vegabréfi). Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda til landsins.
 2. Staðfest gögn til sönnunar á fjölskyldutengslum við aðstandanda (t.d. fæðingarvottorð, giftingarvottorð, forsjárvottorð)
 3. Staðfesting á löglegri búsetu aðstandenda hér á landi (t.d. búsetuvottorð frá Þjóðskrá Íslands). Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda sem er íslenskur ríkisborgari, óháð búsetu, til landsins.

7. Aðrir aðstandendur útlendinga sem hafa gilt dvalarleyfi eða annars konar dvalar- eða búseturétt hér á landi, í öðru EES/EFTA-ríki eða í Andorra, Mónakó, San Marínó eða Vatíkaninu:

  • Barn, stjúpbarn, barnabarn eða stjúpbarnabarn.
  • Foreldrar, stjúpforeldrar, afi, amma, stjúpafi, stjúpamma.
  • Systkini eða stjúpsystkini.

Aðrir fjölskyldumeðlimir en þeir sem skilgreindir eru hér að ofan falla ekki undir þessa undanþágu.

Ólögráða börnum sem falla undir undanþáguna og ætla sér að ferðast hingað til lands í þeim tilgangi að heimsækja aðstandendur búsetta á Íslandi, t.d. foreldri eða ömmu/afa, er heimilt að ferðast til Íslands í fylgd fullorðins einstaklings  jafnvel þótt sá einstaklingur falli að öðru leyti ekki undir undanþágur frá ferðatakmörkunum. Skilyrði er að barn og fylgdarmanneskja ferðist saman. Nauðsynlegt er að foreldrar hafi gefið skriflegt leyfi fyrir því að barn sitt ferðist með viðkomandi til landsins.

 1. Afrit af gildu dvalarleyfiskorti aðstandenda sem ætlunin er að heimsækja á Íslandi. Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda til landsins.
 2. Staðfest gögn til sönnunar á fjölskyldutengslum við aðstandanda (t.d. fæðingarvottorð, giftingarvottorð, forsjárvottorð)
 3. Staðfesting á löglegri búsetu aðstandenda hér á landi (t.d. búsetuvottorð frá Þjóðskrá Íslands).  Ekki nauðsynlegt ef ferðast er með aðstandanda til landsins.

8. Aðilar í nánu parasambandi, sem staðið hefur um lengri tíma*, með íslenskum ríkisborgara eða einstaklingi sem er löglega búsettur hér á landi.
*Miðað er við að par hafi verið í sambandi í a.m.k. sex mánuði og hafi hist a.m.k. einu sinni áður í eigin persónu.

 1. Sameiginleg yfirlýsing pars um náið parasamband (sjá eyðublað B). Athugið að undirskriftir þurfa ekki báðar að vera í frumriti.
 2. Staðfesting á íslensku ríkisfangi kærasta/kærustu EÐA staðfesting á gildu dvalarleyfi eða annars konar dvalar- eða búseturétti kærustu/kærasta hér á landi. Ekki nauðsynlegt ferðist aðilar saman til landsins.
 3. Landamæravörðum er heimilt, ef ástæða er til, að óska eftir frekari staðfestingu á parasambandinu, t.d. með myndum, afritum af tölvupóstum, skilaboðum eða hvers konar öðrum samskiptum sem farið hafa fram milli aðila og/eða staðfestingu á að parið hafi hist a.m.k. einu sinni í eigin persónu (t.d. með stimplum í vegabréf eða ferðagögnum). Er því mælt með að einstaklingar hafi í för með sér önnur slík gögn til staðfestingar á sambandinu.

9. Erlendir ríkisborgarar sem hafa sannanlega búsetu* í og eru að koma til landsins frá einu af eftirtöldum ríkjum:
Bahrein, Hong Kong, Indónesía, Katar, Kólombía, Kúveit, Macao,  Nýja-Sjáland, Perú, Rúanda, Saudi Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Síle, Suður-Kórea, Taívan, Úrúgvæ.

*Ekki er byggt á þjóðerni heldur aðeins sannanlegri búsetu í viðkomandi ríki.

 1. Yfirlýsing um undanþágu vegna búsetu í einu af þeim þriðju ríkjum sem eru undanþegin ferðatakmörkunum (sjá eyðublað C).
 2. Gögn sem staðfesta búsetu í einu af þeim ríkjum sem eru á lista yfir undanþegin þriðju ríki (t.d. gilt dvalar- eða búsetuleyfi, gilt atvinnuleyfi, útgefið ökuskírteini eða önnur opinber gögn sem staðfesta búsetu í ríkinu).
 3. Gögn sem staðfesta ferðaleið frá búseturíki til Íslands (aðeins heimilt að viðhafa stuttar gegnumferðir (transit)).

10. Útlendingar sem geta framvísað vottorði um bólusetningu eða vottorði um að COVID-19 sýking sé afstaðin*

*ATH! þetta á ekki við um útlend­inga sem sem koma frá eða dvalið hafa í meira en sólarhring á síðastliðnum 14 dögum í eftirtöldum ríkjum: Botsvana, Esvatíní, Lesótó, Mósambík, Namibíu, Simbabve og Suður-Afríku.

11. Undanþágur vegna brýnna erindagjörða:

 a) Farþegar í tengiflugi (transit)

 1. Yfirlýsing um undanþágu vegna gegnumferðar (sjá eyðublað C).
 2. Flugupplýsingar sem staðfesta gegnumferð.
 3. Ef ferðast á yfir ytri landamæri Íslands til annars Schengen-ríkis þarf farþegi að sýna fram á að mega ferðast til viðkomandi ríkis.

b) Starfsfólk á sviði heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu

 1. Yfirlýsing um störf viðkomandi hér á landi (sjá eyðublað C).
 2. Staðfesting vinnuveitanda á brýnni nauðsyn starfa viðkomandi hér á landi.

c) Starfsfólk sem sinnir flutningum á vöru og þjónustu

 1. Yfirlýsing um störf viðkomandi hér á landi (sjá eyðublað C)
 2. Staðfesting vinnuveitanda á vinnuferð með upplýsingum um komu- og brottfarardagsetningar.

d) Einstaklingar sem þurfa að ferðast vegna brýnna aðstæðna í fjölskyldu sinni (t.d. vegna veikinda, slysa eða andláts).
Undir þetta falla: maki, sambúðarmaki, börn, stjúpbörn, foreldrar, stjúpforeldrar, barnabörn, stjúpbarnabörn, systkini, stjúpsystkini, afi, amma, stjúpafi, stjúpamma, tengdaforeldrar og tengdabörn.

 1. Yfirlýsing vegna brýnna aðstæðna (sjá eyðublað C).
 2. Staðfesting á brýnum aðstæðum, t.d. frá lækni, spítala eða útfararstofu.
 3. Staðfesting á fjölskyldutengslum (t.d. fæðingarvottorð, giftingarvottorð).

e) Einstaklingar og sendinefndir sem koma til landsins á vegum íslenskra stjórnvalda, starfsmenn sendiskrifstofa og aðrir fulltrúar erlendra ríkja, starfsmenn alþjóðastofnana og einstaklingar í boði þeirra sem þurfa að koma til landsins vegna starfsemi þessara stofnana, fulltrúar herliðs, og starfsmenn sem sinna mannúðaraðstoð og almannavörnum og fjölskyldur framangreindra aðila.

 1. Yfirlýsing um undanþágu frá ferðatakmörkunum vegna starfa hér á landi (sjá eyðublað C).
 2. Staðfesting frá stofnun/vinnuveitanda um brýna nauðsyn starfa hér á landi EÐA Diplómatavegabréf, ef ferðast er í opinberum erindagjörðum.
 3. Ef við á: Gögn sem staðfesta fjölskyldutengsl (t.d. fæðingarvottorð eða giftingarvottorð).

f) Námsmenn*
Á við um hvers konar nám eða menntun (einnig námsferðir skólahópa, nema- eða lærlingsstöður, námsmenn í gagnfræða- og framhaldsskólum, nemendur í tungumálanámi, heimavistarskólum, verknámi, skiptinema, listamannadvöl og nemendur sem koma í rannsókna- eða vísindatilgangi).

 1. Yfirlýsing um undanþágu frá ferðatakmörkunum (sjá eyðublað C)
 2. Staðfesting frá viðkomandi skóla um skráningu nemanda í nám eða námskeið hér á landi. EÐA Yfirlýsing viðkomandi skóla um ástæðu námsferðar hingað til lands.

Athugið að fyrir námsferðir skólahópa er nóg að kennarar/forsvarsmenn framvísi eyðublaði C ásamt nauðsynlegum fylgigögnum en ekki er ætlast til að allir nemendur í viðkomandi skólahópi framvísi framangreindum gögnum.

*ATH! þetta á ekki við um útlend­inga sem sem koma frá eða dvalið hafa í meira en sólarhring á síðastliðnum 14 dögum í eftirtöldum ríkjum: Botsvana, Esvatíní, Lesótó, Mósambík, Namibíu, Simbabve og Suður-Afríku.

g) Einstaklingar sem þurfa nauðsynlega að ferðast vegna viðskipta eða starfa sem eru þess eðlis að þau er ekki hægt að framkvæma síðar eða erlendis.*
Á einnig t.d. við um fréttamenn, rannsókna- og vísindamenn, atvinnuíþróttafólk og þeirra starfsfólk vegna keppnisferða, viðskiptaferðir og fundi.

*ATH! þetta á ekki við um útlend­inga sem sem koma frá eða dvalið hafa í meira en sólarhring á síðastliðnum 14 dögum í eftirtöldum ríkjum: Botsvana, Esvatíní, Lesótó, Mósambík, Namibíu, Simbabve og Suður-Afríku.

Mikilvægt er að ríkisborgurum þriðju ríkja (á ekki við um EES/EFTA-borgara) sem ekki hafa fengið útgefið tímabundið atvinnuleyfi hér á landi er aðeins heimilt að starfa hér ef: i) starf viðkomandi fellur undir undanþágu vegna skammtímavinnu, eða ii) starf viðkomandi telst ekki vera innan innlends vinnumarkaðar, t.d. leikmenn erlendra íþróttafélaga og starfsfólk því tengt.

Skilyrði er að koma ríkisborgara þriðju ríkja vegna starfa sem falla undir i)-lið um undanþágureglur vegna skammtímavinnu sé tilkynnt til Vinnumálastofnunar. Er viðkomandi heimilt að starfa hér á landi í allt að 90 daga á ári á grundvelli slíkrar tilkynningar. Gerð er krafa um að viðeigandi tilkynning berist stofnuninni áður en viðkomandi hefur störf. Sjá nánar:
https://vinnumalastofnun.is/atvinnurekandi/atvinnuleyfi-utlendinga/undanthagur-fra-atvinnuleyfi-vegna-skammtimavinnu

 1. Yfirlýsing vinnuveitanda um viðskipti eða starf ríkisborgara þriðja lands sem fram fer hér á landi og er ekki hægt að framkvæma síðar eða erlendis (sjá eyðublað A).
 2. Gögn er staðfesta nánar ástæðu ferðar, t.d. fundar- eða ráðstefnudagskrá, staðfesting á íþróttaviðburði, rannsóknarvinnu eða upplýsingar um mikilvægi fréttaöflunar.
 3. Ef við á: Rafræn tilkynning til Vinnumálastofnunar um komu útlendings til að starfa á Íslandi til skemmri tíma en 90 daga. Vinnumálastofnun gefur út sérstaka staðfestingu á að skráning hafi verið móttekin og hún uppfylli skilyrði, sé þess óskað. Fyrirspurnir berist á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is

Útsendir starfsmenn og erlendir sjálfstætt starfandi aðilar frá EES/EFTA-ríkjum sem vinna tímabundið hér á landi eru skráningarskyldir hjá Vinnumálastofnun vegna starfa sinna vari starfsemi í meira en 10 daga á hverjum 12 mánuðum. Nánari upplýsingar má finna á www.posting.is

Framangreint á ekki við um EES/EFTA borgara sem eru að koma í beina ráðningu hér á landi.

EYÐUBLÖÐ

Eyðublað A
Yfirlýsing vinnuveitanda um viðskipti eða starf hér á landi sem ekki er hægt að framkvæma síðar eða erlendis.

Eyðublað B
Sameiginleg yfirlýsing pars um náið parasamband.

Eyðublað C
Yfirlýsing um undanþágu frá ferðatakmörkunum.

Eyðublað D
Yfirlitsblað vegna heimsókna náinna fjölskyldumeðlima.