Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Jafnréttisáætlun 2019-2022

Jafnréttisáætlun Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu (LRH) byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 (jafnréttislögum), lög um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018 og jafnréttisáætlun lögreglunnar 2019-2022 sem gefin er út af Ríkislögreglustjóra (RLS). Áætlun LRH kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki embættisins þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögum.

Jafnréttisáætlun LRH gildir til þriggja ára í senn.

 

Leiðarljós
Embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu er eftirsóknarverður vinnustaður þar sem jafnrétti og jafnræði starfsfólks óháð kyni er virt í hvívetna. Allt starfsfólk hefur jöfn tækifæri til að nýta eigin atorku og þroska hæfileika sína.

 

Markmið
Markmið jafnréttisáætlunar LRH er að koma á og viðhalda jafnrétti kynjanna, jafna stöðu og virðingu kynjanna innan LRH og auka meðvitund stjórnenda og starfsfólks um mikilvægi þess að öll fái að njóta sín óháð kyni. Allt starfsfólk skal eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni, kynhneigð, samfélagsstöðu, trúarbrögðum, uppruna eða litarhætti.

Áhersla er lögð á:

  1. 1. Að vinna að sem jöfnustu kynjahlutfalli í starfsmannahópnum
  2. 2. Að tryggja launajafnrétti
  3. 3. Að tryggja jafnrétti kynjanna hvað varðar laus störf og framgang í starfi
  4. 4. Að tryggja jafnrétti kynjanna hvað varðar starfsþjálfun, endur- og símenntun
  5. 5. Að tryggja jafnrétti kynjanna til samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs
  6. 6. Að komið verði í veg fyrir kynbundna og kynferðislega áreitni og ofbeldi á vinnustaðnum

 

Í framkvæmdaáætlun eru sett fram undirmarkmið sumra ofangreindra þátta ásamt aðgerðum, ábyrgðaraðilum og tímaramma. Sum markmið hafa skýrt afmarkað upphaf og endi en að öðrum þarf stöðugt að vinna. Í framkvæmdaáætlun hér fyrir neðan er fyrst farið yfir almennar aðgerðir til að koma á og viðhalda kynjajafnrétti innan LRH. Síðan er farið í ofangreind atriði eftir númeraröð.

 

Skipulag og ábyrgð
Lögreglustjóri ber ábyrgð á framgangi jafnréttismála innan embættisins.
Lögreglustjóri skipar jafnréttisfulltrúa LRH til þriggja ára í senn, gerir starfslýsingu og tryggir viðkomandi nægjanlegt svigrúm til að sinna verkefnum sínum. Jafnréttisfulltrúi vinnur að jafnréttismálum innan embættisins og er starfsfólki, jafnréttisfulltrúa lögreglunnar hjá RLS og jafnréttisnefnd lögreglunnar til aðstoðar og ráðgjafar.
Jafnréttisfulltrúi LRH 2019-2022 er: Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir.

 

Fagráð Ríkislögreglustjóra er embættinu til ráðgjafar um mál sem tengjast beinni og óbeinni mismunun, kynbundinni og kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi og einelti.

 

Aðgerðaráætlun LRH 2018-2021

0. Almennar aðgerðir til að koma á og viðhalda kynjajafnrétti innan LRH

2 Kynjasamþætting: Að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu.

 

1. Að vinna að sem jöfnustu kynjahlutfalli í starfsmannahópnum

Árið 2017 var hlutfall kvenna 23,8% meðal lögreglumanna og 60,7% meðal borgaralegra starfsmanna hjá LRH. Lögreglumenn eru tæp 80% starfsfólks LRH. Hlutfall kvenna meðal lögreglumanna lækkar eftir því sem ofar dregur í valdaröðinni. Kynskipting starfa er einkennandi fyrir störf borgaralegra starfsmanna og hefur hún frekar aukist en minnkað undanfarin ár³.

³Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2018). Áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

 

2. Að tryggja launajafnrétti

 

3. Að tryggja jafnrétti kynjanna hvað varðar laus störf og framgang í starfi

LRH er heimilt að nota ólíkar aðferðir við ráðningar, s.s. með auglýsingu, framgangi í starfi og tilfærslum, sbr. 7. gr., 19. gr. og 36. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins4. Tilfærslur geta bæði verið innan embættis eða á milli embætta/stofnana og verið í annað starf. Þessar heimildir „skapa betri möguleika til að nýta mannauðinn og til að bregðast við tímabundnu álagi í starfsemi stofnana og ráðuneyta með árangursríkari hætti. Markmiðið […] er ekki síst að veita starfsmönnum fleiri og fjölbreyttari tækifæri til aukinnar þekkingaröflunar og framþróunar í starfi“.5

4 https://www.althingi.is/lagas/nuna/1996070.html
5 Úr greinargerð með frumvarpi að lögum nr. 82/2015 um breytingar á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 – sótt 10.7.2018 af http://www.althingi.is/altext/144/s/0666.html

 

4. Að tryggja jafnrétti kynjanna til starfsþjálfunar, endur- og símenntunar

 

5. Að tryggja jafnrétti kynjanna til samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs

 

6. Að komið verði í veg fyrir kynbundna og kynferðislega áreitni og ofbeldi á vinnustaðnum

Tilkynna brot

Smelltu hér til að tilkynna brot
eða sækja um leyfi.
Nánar

112 Neyðarnúmer

Þarft þú aðstoð lögreglu – hringdu þá í 112
112

Hafðu samband

Ef erindið er ekki brýnt sendu okkur tölvupóst í gegnum formið eða hringja í síma 444 1000 Lögreglan minnir einnig á fíkniefnasímann 800 5005.

Tilkynna brot

Hér er hægt að tilkynna brot rafrænt

Áfram

Leyfi

Hér er hægt að sækja um leyfi rafrænt

Áfram

Kærumóttaka

Óska eftir tíma í kærumóttöku

Ósk um tíma

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Á Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Aktu varlega - alltaf og alls staðar (líka þar sem fólk er við vegavinnu). ... Sjá meiraSjá minna

Aktu varlega - alltaf og alls staðar (líka þar sem fólk er við vegavinnu).

Comment on Facebook

Flott skurðarmerki.

Skilaboð frá félögum okkar á Suðurnesjum. ... Sjá meiraSjá minna

Comment on Facebook

Farið ekkert á gosstöðvarnar.

3 dögum síðan
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

... Sjá meiraSjá minna

Comment on Facebook

litasamsetning hjólanna er ekki bara vel sýnileg almenn heldur einnig einstaklega viðeigandi á þessu tilefni 🙂

Frábær mynd 😀

Fleiri færslur

LÖGREGLAN Á Instagram