• Lögreglan leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga notenda.
  • Lögreglan sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.
  • Stefna lögreglunnar er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er.
  • Lögreglan ábyrgist  að upplýsingar um notendur séu ekki nýttar á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt.
  • Allar upplýsingar sem notendur vefsvæðis lögreglunnar láta í té eða sem lögreglan sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í löglegum tilgangi.

Persónuupplýsingar
Við notum persónuupplýsingar þínar ekki í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað. Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum þínum með þriðju aðilum sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu (hér eftir „þriðju aðilar“) að því marki sem nauðsynlegt er. Við tryggjum að slíkir þriðju aðilar séu bundnir trúnaði. Lögreglan ábyrgist að þessar upplýsingar séu eingöngu notaðar í  löglegum tilgangi og til að tryggja réttindi notenda.

Tölfræðilegar samantektir
Lögreglan áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ópersónugreinanlegar og nýta þær í löglegum tilgangi, til dæmis fyrir ársskýrslu lögreglunnar.

Vefhegðun
Þegar notendur heimsækja vefsvæðið https://dev.logreglan.is, kann vefsvæðið https://dev.logreglan.is að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á https://dev.logreglan.is, tímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda, t.d. með því að bæta hönnun eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra.

Upplýsingar til 3. aðila
Lögreglan mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda https://dev.logreglan.is til þriðja aðila nema henni sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni notanda.

Takmörkun ábyrgðar
Að því marki sem gildandi lög mæla fyrir um, ber lögreglan enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu lögreglunnar. Lögreglan ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

Lög og lögsaga
Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa  í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar
Lögreglan áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu lögreglunnar.

Tengiliðaupplýsingar
Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu lögreglunnar er unnt að hafa samband við í  síma 444-2500 eða á netfangið rls@rls.is

Traust er eitt af einkunnarorðum lögreglunnar og lögð er áhersla á að tryggja öryggi persónuupplýsinga.