Viðbrögð við innbroti
Ef það gerist að fólk kemur að híbýlum sínum eða fyrirtæki í þannig ástandi að grunur vaknar um að einhver hafi farið þar inn, þ.e.a.s. að innbrot hafi verið framið, skiptir máli að sýna rétt viðbrögð. Hér á eftir verða rakin nokkur atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga við slíkar aðstæður.

Er brotamaður enn á vettvangi?
Það fyrsta er að gæta þess að innbrotsþjófurinn sé ekki á vettvangi því fólk verður að gæta öryggis síns. Þá verður að loka fyrir óþarfa umgang á innbrotsstaðnum svo ekki sé hætta á að hugsanlegum sakargögnum verði spillt.

Hvert á að hafa samband?
Næst er að hafa samband við lögreglu í síma 112 og tilkynna um innbrotið. Mikilvægt er að halda ró sinni og gefa viðtakanda símtals upp nafn, kennitölu og heimilisfang. Þá á að lýsa nákvæmlega hvar innbrotið var framið og gefa upplýsingar um innbrotsþjófa ef þær eru fyrir hendi, þ.e.a.s. lýsingu á grunuðum, ökutæki þeirra og annað er skiptir máli fyrir þá lögreglumenn sem eru á leiðinni á vettvang.

Má fara um brotavettvang?
Áfram verður að vernda innbrotsvettvanginn og nánasta umhverfi hans með því að gæta skófara, hjólfara, muna og annars sem hugsanlega tengist innbrotinu eða innbrotsþjófi. Best er að hafa vettvanginn lokaðan þangað til lögreglan kemur svo að fólk sé ekki að ganga þar fram og aftur og þukla á hlutum sem ekki má snerta.

Má yfirgefa vettvang?
Þegar lögregla kemur á vettvang þarf tilkynnandinn, eða annar sem er nákunnugur húsnæði og aðstæðum, að vera á staðnum og gefa eins góðar upplýsingar og honum er unnt. Hann þarf að lýsa því sem saknað er, gefa upplýsingar um allt sem hefur verið skemmt á staðnum, breytt eða hreyft. Hafa verður í huga hluti eða muni sem eigandi kannast ekki við og gætu tilheyrt innbrotsþjófi. Nú gæti eigandi hafa orðið var við torkennilegar mannaferðir í hverfinu eða við hús hans og þá verður hann að koma þeim upplýsingum eins og öllum öðrum sem skipt geta máli á framfæri við lögreglu.

Þá þarf að hafa í huga hvort menn óska bóta. Ef tryggingar bæta ekki tjónið verður að koma bótakröfu á framfæri við lögreglu en ella verður bótakrafan mál tryggingafélagsins. Bótakrafa þarf að vera nákvæm og vönduð og sjálfsagt er að leita aðstoðar rannsóknarlögreglumanna eða kærumóttöku við gerð hennar ef menn eru ekki vanir slíku.

Hver sér um rannsókn málsins?
Rannsóknarlögreglumaður annast frekari rannsókn málsins og heppilegast er að hafa beint samband við þá deild ef koma þarf einhverjum frekari upplýsingum á framfæri, s.s. númerum eða lýsingu á stolnum tækjum.

Á meðan á rannsókn málsins stendur getur eigandinn haft samband við þennan lögreglumann til að fá fréttir af gangi málsins.

Nánari upplýsingar
Innbrot minnir á það sem allir ættu að gera, það er að skoða allt húsnæði sitt nákvæmlega og framkvæma þær endurbætur sem þarf til að gera innbrotsþjófum erfiðara að komast inn.

Eigendur geta jafnvel gert svona könnun sjálfir með því að setja sig í spor þjófsins og skoða rækilega allar dyr og glugga, frágang og læsingar þeirra.

Einnig eru til fyrirtæki sem gera svona könnun auk þeirra sem selja ýmis konar öryggisbúnað til varnar innbrotum.

Þjófar fara síður inn í hús ef það lítur út fyrir að einhver sé í húsinu. Þessvegna eru nokkur atriði sem rétt er að skoða þegar menn fara að heiman um lengri tíma, t.d. í frí.

Tengill á bæklingin Fara i fri.

Undirsíður