Lög og reglugerðir

Reglur nr. 1740/2022 um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna.

Lögreglulög nr. 90/1996

Önnur lög sem varða lögreglu í lagasafni Alþingis

Reglugerðir er snúa að lögreglu

Lög er varða ákæruvald í lagasafni Alþingis

Fyrirmæli ríkissaksóknara um meðferð ákæruvalds

Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd sem starfar á grundvelli lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. lög nr. 62/2016, og reglna nr. 222/2017

Á vef Stjórnartíðindi má finna efni er varðar lögreglu með því að leita eftir orðinu „lögregla“.