Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Jafnlaunastefna LRH

Jafnlaunastefna Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja að allt starfsfólk njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf svo sem kveðið er á um í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr 150/2020og öðrumlögumer snúa að launajafnrétti.

Jafnlaunakerfi embættisins er í samræmi við kröfur jafnlaunastaðals ÍST 85og nær til alls starfsfólks embættisins.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu skuldbindur sig til að:

Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins.

Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.

Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að gangaúr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.

Kynna starfsfólkiniðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundinn launamun.

Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti.

Gera innri úttekt og halda rýni yfirstjórnarárlega.

Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.

Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu lögreglunnar.

 

LRH hefur innleitt jafnlaunakerfi sem nær til alls starfsfólksásamt jafnréttisáætlun og byggir jafnlaunastefna embættisinsá henni. Tilgangur jafnlaunakerfisins er að tryggja jafnrétti og jafna stöðu kynjanna hjá embættinu. Markmiðið er að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsfólkstil fulls án þess að kynbundin mismununeigi sér stað. Með jafnréttisáætluninni eru stjórnendur og annað starfsfólkjafnframt minnt á mikilvægi þessað öllfái notið sín án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, kynþáttar, kynhneigðar, aldurs og stöðu að öðru leiti og að nýta beri til jafns þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum kvenna og karla.

 

Kynjunum skulu greidd jöfn laun og þau njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt eða sambærileg störf sem og hvers konar frekari þóknana. Einnig skulu þau njóta sömu kjara hvað varðar hver önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár í samræmi við gildandi kjara-og stofnanasamninga. Jafnlaunastefnan er unnin í samræmi við þau lög og reglugerðir sem fjalla um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem og aðra mismunun og er hluti af launastefnu embættisins.

 

Jafnlaunakerfið skal rýnt árlega og taka stöðugum umbótum. Jafnlaunamarkmið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar. Stjórnendur skulu einnig skuldbinda sig til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.

Jafnlaunastefnan er yfirfarin reglulega en heildarendurskoðun fer fram samhliða endurskoðun jafnréttisáætlunar.

Samþykkt af yfirstjórn LRH þann 9. nóvember2021.

Tilkynna brot

Smelltu hér til að tilkynna brot
eða sækja um leyfi.
Nánar

112 Neyðarnúmer

Þarft þú aðstoð lögreglu – hringdu þá í 112
112

Hafðu samband

Ef erindið er ekki brýnt sendu okkur tölvupóst í gegnum formið eða hringja í síma 444 1000 Lögreglan minnir einnig á fíkniefnasímann 800 5005.

Tilkynna brot

Hér er hægt að tilkynna brot rafrænt

Áfram

Leyfi

Hér er hægt að sækja um leyfi rafrænt

Áfram

Kærumóttaka

Óska eftir tíma í kærumóttöku

Ósk um tíma

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Á Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Fleiri færslur

LÖGREGLAN Á Instagram