Yfirstjórn embættis ríkislögreglustjóra og skipulag

Sex megin svið eru hjá embættinu auk skrifstofu ríkislögreglustjóra. Innan hvers sviðs eru svo einingar sem vinna þvert á svið. Sviðin sex og hlutverk þeirra eru eftirfarandi:

Þjónustusvið:
Sinnir almennri og sértækri þjónustu innan embættis, við lögregluembættin og við almenning.

Almannavarnir:
Ber ábyrgð á almannavörnum, leit og björgun.

Alþjóðasvið:
Sér um samskipti við lögreglu og aðrar löggæslustofnanir.

Menntunar- og þjálfunarsvið:
Ber ábyrgð á menntamálum embættisins.

Öryggismálasvið:
Sinnir alþjóðlegu samstarfi við aðra ytri aðila en lögreglu s.s. eins og við utanríkisráðuneytið og NATO.

Landamærasvið:
Sér um útgáfu verklags við samræmda framkvæmd landamæraeftirlits.