Upplýsingar fyrir þá sem sæta bakgrunnsathugun

Ríkislögreglustjóri er ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga vegna bakgrunnsathugana vegna siglingaverndar, sbr. lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Lögreglan á Suðurnesjum er vinnsluaðili persónuupplýsinga vegna bakgrunnsathugana vegna siglingaverndar og fer með fram­kvæmd bakgrunnsskoðana í umboði ríkislögreglustjóra, sbr. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um bakgrunns­athuganir vegna aðgangs að upplýsingum um siglingavernd og haftasvæðum nr. 808/2020, sbr. 11. mgr. 8. gr. a. laga um siglingavernd nr. 50/2004.

 

Bakgrunnsathuganir lögreglu vegna siglingaverndar eru framkvæmdar á grundvelli 8. gr. a. laga um siglingavernd nr. 50/2004, með síðari breytingum, og sbr. reglugerð um bakgrunnsathuganir vegna aðgangs að upplýsingum um siglinga­vernd og haftasvæðum nr. 808/2020.

Upplýsingaöflun: Með bakgrunnsathugun er átt við skoðun á bakgrunni einstaklings, allt að 5 ár aftur í tímann frá dagsetningu beiðni, sem starfa sinna vegna þarf aðgang að viðkvæmum upplýsingum um siglinga­vernd eða heim­ild til að sækja námskeið í siglingavernd eða aðgangs að haftasvæðum, svo unnt sé að leggja mat á hvort heimila eigi viðkomandi slíkan aðgang.

Í bakgrunnsathugun felst skoðun á upplýsingum um viðkomandi í skrám lögreglu, sakavottorði, upplýsinga­kerfi Interpol, Þjóðskrá, hjá tollyfirvöldum, héraðs­dómstólum og eftir atvik­um í öðrum opinberum skrám eða hjá erlendum yfirvöldum.

Vöktun í LÖKE: Lögregla hefur eftirlit með skráningum bakgrunnsathugaðra einstaklinga í málaskrá lög­reglu (LÖKE), meðan þeir gegna þeim störfum sem krefjast bakgrunnsathugana vegna siglingaverndar.

Niðurstaða bakgrunnsathugana er gefin í formi umsagnar. Standist viðkomandi bakgrunnsathugun er honum veitt jákvæð umsögn, standist hann ekki bakgrunnsathugun er honum veitt neikvæð umsögn.

Framkvæmd bakgrunnsathugunar er háð samþykki þess aðila sem sætir bakgrunnsathugunar, sbr.:

    • mgr. 8. gr. a. laga um siglingavernd nr. 50/2004 með síðari breytingum,
    • mgr. 3. gr. reglugerðar um bakgrunnsathuganir vegna aðgangs að upplýsingum um siglingavernd og haftasvæðum nr. 808/2020,
    • gr laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Vanda skal útfyllingu eyðublaðsins. Skortur á upplýsingum sem taka þarf fram eða misræmi í upplýsingum, getur tafið afgreiðslu umsóknar, haft áhrif á trúverðugleika viðkomandi og niður­stöðu bakgrunnsathugunar, þ.m.t. ákvörðun um umsögn.

Afgreiðsla umsóknar getur tekið allt að þremur mánuðum. Upplýsingar um beiðnir í vinnslu eru ekki veittar á afgreiðslu­tíma.

Komi fram neikvæðar upplýsingar við bakgrunnsathugun er viðkomandi send tilkynning um fyrirhugaða neikvæða umsögn og honum gefinn kostur á andmælum samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þá kann viðkomandi að vera kallaður í öryggisviðtal. Sé endanleg niðurstaða að veita viðkomandi neikvæða umsögn er honum sent erindi þar um ásamt upplýsingum um kæruheimild til ráðherra. Umsækjanda bakgrunnsathugunar er einnig send tilkynning um neikvæða umsögn en án ástæðu eða útskýringa.

Um upplýsingarétt þess sem sætir bakgrunnsskoðun um aðgang að upplýsingum um hann sjálfan fer samkvæmt. 17. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018 og ákvæða stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

 

Ríkislögreglustjóri ber ábyrgð á vinnslu þeirra upplýsinga sem gefnar eru upp á eyðublaði þessu, skulu upplýsingarnar því eingöngu notaðar af lögreglu í þeim tilgangi sem tilgreindur er, sbr. 2. tölulið 1. mgr. 8. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.