Przemoc domową (pólska)

Przemoc domowa to przemoc popełniana przez osobę bliską lub spokrewnioną.
Przemoc taka może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, finansowy, może nią też być cyberprzemoc, czyli prześladowanie, zastraszanie, wyśmiewanie z wykorzystaniem internetu. Ponieważ sprawca i ofiara często pozostają w bliskiej relacji, zrywanie więzi ze sprawcą jest bardzo trudne a skutki przemocy stają się coraz poważniejsze. Stosowanie przemocy domowej często wychodzi poza obszar domu sprawcy lub ofiary.

Przez długi czas przemoc w rodzinie była traktowana jako sprawa prywatna, a rolą policji było jedynie doprowadzenie podczas interwencji do tymczasowego pokoju lub osiągnięcie chwilowego porozumienia. Te okoliczności sprzyjały powtarzalności podobnych zdarzeń. Dzieci w rodzinach przemocowych często były zaniedbywane ponieważ przemoc trwała dalej. W ostatnich latach w społeczności wzrasta świadomość dotycząca przemocy domowej i jej szkodliwości.

Policja na Islandii traktuje obecnie priorytetowo zgłoszenia o przemocy domowej i całkowicie zmieniła procedury swoich działań w takich przypadkach. Nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i zapobieganie powtarzającym się aktom przemocy. Prowadzone są dokładne dochodzenia w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, ponadto policja współpracuje z ośrodkami opieki społecznej i placówkami ochrony praw dzieci danej gminy, co zapewnia ofiarom, w tym dzieciom, jak i sprawcom, łatwiejszy dostęp do niezbędnej pomocy

 

Kvennaathvarfið: 561 1205https://www.kvennaathvarf.is

Bjarkarhlíð Reykjavík: 553 3000https://www.bjarkarhlid.is

Bjarmahlíð Akureyri: 551 2520https://www.bjarmahlid.is

Stígamót: 562 6868  –  800 6868https://www.stigamot.is/

https://heimilisfridur.is/

https://drekaslod.is/heimilisofbeldi.html

https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/ofbeldi-og-vanraeksla/tegundir-ofbeldis/heimilisofbeldi/

https://reykjavik.is/saman-gegn-ofbeldi

www.humanrights.is/

https://www.kvennaradgjofin.is/

Réttur þinn – Twoje prawa (útg 2019)

Réttur þinn – Your rights (útg 2019)

Samskiptastöðin – www.samskiptastodin.is – W Samskiptastöðin pracuje terapeuta który mówi po polsku