7 Júlí 2004 12:00

Ársskýrsla lögreglunnar í Reykjavík 2003

Lögreglan í Reykjavík hefur gefið út ársskýrslu sína fyrir árið 2003.  Í henni er farið yfir helstu atriði í starfsemi embættisins á síðasta ári.   Almennt gekk starfsemi lögreglunnar vel á árinu og náðist árangur í ýmsum málaflokkum.  Auðgunarbrotum fækkaði um 13 % frá fyrra ári, þar af fækkaði innbrotum um 11 % og þjófnuðum um 16 %.  Þá fjölgaði fíkniefnabrotum um 47 %.  Fækkun innbrota og fjölgun fíkniefnabrota er að hluta til rakin til meira eftirlits lögreglu en lögreglumönnum sem sinna eftirliti á ómerktum bifreiðum var fjölgað á árinu.  Ofbeldisbrot sem kærð voru til lögreglu voru 711 eða jafnmörg og árið áður.  Alvarlegum líkamsárásum fækkaði en minni háttar líkamsárásum fjölgaði.  Þá fækkaði tilkynntum nauðgunum um 20 %.

Umferðarlagabrotum fækkaði á árinu um 28 % frá fyrra ári en eru svipuð að fjölda og árin þar á undan.  Afgangur varð á rekstri embættisins upp á 25 m.kr. á árinu en vegna halla frá fyrra ári var í árslok 15 m.kr. uppsafnaður halli á embættinu. Ársverk lögreglumanna voru 261 á móti 275 árið áður.  Í árslok voru lögreglumenn  256 talsins og voru 487 íbúar á bakvið hvern lögreglumann á móti 445 íbúum árið 2002.

Árskýrsluna er að finna á heimasíðu lögreglunnar í Reykjavík.