25 Apríl 2012 12:00

Því miður vill það stundum brenna við að frágangur á farmi er óviðunandi. Dæmi um það sést á meðfylgjandi mynd sem var tekin á höfuðborgarsvæðinu í vikunni. Í þessu tilfelli hefði þurft að gera betur í að tryggja að farmurinn félli ekki af flutningavagninum og eins er skylt að setja a.m.k eitt merki til viðvörunar aftast á ystu brún farmsins.

Vegna þessa er rétt að rifja upp 73. gr. umferðarlaga en þar segir m.a. um hleðslu ökutækja; Farm skal flytja þannig, að eigi hafi í för með sér hættu fyrir menn eða valdi munatjóni. Þess skal ennfremur gætt, að eigi sé hætta á að farmur dragist eftir akbraut eða falli á hana. Í reglugerð um hleðslu, frágang og merkingu farms segir ennfremur í 2. gr.; Farm ökutækis skal skorða tryggilega og festa við ökutækið. Þannig skal frá gengið að farmurinn byrgi ekki útsýni ökumanns eða hætta sé á að hann hreyfist til eða falli af ökutækinu og valdi tjóni hvort heldur sem er í kyrrstöðu eða í akstri, svo sem við snögga hraða- eða stefnubreytingu ökutækis.