27 Maí 2017 10:30

Því miður vill það stundum brenna við að frágangur á farmi er óviðunandi og því er rétt að rifja upp 73. gr. umferðarlaga en þar segir m.a. um hleðslu ökutækja; Farm skal flytja þannig, að eigi hafi í för með sér hættu fyrir menn eða valdi munatjóni. Þess skal ennfremur gætt, að eigi sé hætta á að farmur dragist eftir akbraut eða falli á hana. Í reglugerð um hleðslu, frágang og merkingu farms segir ennfremur í 2. gr.; Farm ökutækis skal skorða tryggilega og festa við ökutækið. Þannig skal frá gengið að farmurinn byrgi ekki útsýni ökumanns eða hætta sé á að hann hreyfist til eða falli af ökutækinu og valdi tjóni hvort heldur sem er í kyrrstöðu eða í akstri.

Við hvetjum þá sem þurfa að flytja farm til að kynna sér reglur sem um það gilda og fara eftir þeim, en frekari upplýsingar um þetta er t.d. að finna á heimasíðu Samgöngustofu.