23 Maí 2006 12:00

Lögregluliðin í Árnessýslu, í Reykjavík og í Kópavogi hafa í dag haft sérstakt eftirlit með frágangi farms á malarflutningabílum sem ekið er um Suðurlandsveg.   Margar kvartanir hafa borist frá vegfarendum, bæði til lögreglu og til umferðarstofu, um sandfok af farmi þessara bíla sem valdi síðan skemmdum á lakki og rúðum bifreiða annarra vegfarenda.    Ökumenn 16 malarflutningabifreiða voru kærðir vegna ófullnægjandi frágangs á farmi en í 73. gr. umferðarlaga segir m.a. : “Farm skal flytja þannig, að eigi hafi í för með sér hættu fyrir menn eða valdi munatjóni. Þess skal enn fremur gætt, að eigi sé hætta á að farmur dragist eftir akbraut eða falli á hana, valdi rykmekki eða svipuðum óþægindum, umferðartruflun eða óþarfa hávaða.”    Einn þessara 16 var kyrrsettur með bifreið sína.