28 Desember 2020 18:42

//English below//
//Polski poniżej//

Kort/Map/Karty

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

  • Rýmingu aflétt að hluta á Seyðisfirði
  • Áfram í gildi hættustig almannavarna á Seyðisfirði

Veðurstofan og samstarfsmenn hafa metið aðstæður á Seyðisfirði í dag og mælingar hafa verið gerðar á hugsanlegum hreyfingum á upptakasvæðum skriðufalla.  Smám saman virðist stöðuleiki fara vaxandi og úrkoma síðasta sólarhringinn ekki haft neikvæð áhrif á hann.  Mælingar sýna að engin hreyfing hafi orðið á svæðinu síðasta sólarhringinn og engar tilkynningar hafa borist um skriðuföll.  Vatnshæð í borholum er stöðugt og hefur ekki hækkað.  Aukinnar hreyfingar varð ekki vart í hlýindum á aðfangadag og jóladag.  Að þessu sögðu er ákveðið að aflétta rýmingu á hluta svæðisins og eru þá í gildi rýmingar sem litaðar eru með rauðum lit á meðfylgjandi korti.

Umferð er heimiluð inná rýmingarsvæðinu með þeim skilyrðum að íbúar sem ætla að sækja eigur í þau hús sem eru innan þess, gefi sig fram við fulltrúa vettvangsstjórnar og fái fylgd.  Hægt verður að gefa sig fram í Ferjuhúsinu framundir myrkur í dag og á morgun til þess að fá fylgd.

Veðurstofan mun leggja mat á stöðuna á núgildandi rýmingarsvæði 29. og 30. desember og mun tilkynning um niðurstöður þess mats send út um leið og niðurstöður liggja fyrir

Rýmingarkort
https://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/seydisfjordur-flokkunsvaeda_2020_12_28_1300/?wpdmdl=25765

Þjónustumiðstöð almannavarna er opin á milli 11-18 í Herðubreið á Seyðisfirði. Hægt er að senda inn fyrirspurnir á netfangið sey@logreglan.is og hringja í 839 9931 utan opnunartíma. 

//English//
Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in East Iceland:

  • Evacuation protocol partially lifted in Seyðisfjörður
  • The Civil Protection Crisis Level in Seyðisfjörður remains in force.

The Meteorological Office and associates have assessed the conditions in Seyðisfjörður today and recorded readings of possible movements in the source area of the mud flows.  The area is seemingly becoming increasingly stable the precipitation of the last 24 hours has not had a negative effect on it.  Readings show that there has been no activity in the area over the last 24 hours and experts have received no reports of mud flows.  The water level in boreholes is stable and has not seen any elevation.  Increased activity was not observed during the warmer period of Christmas Eve and Christmas Day.  That being said, a decision has been reached to lift the evacuation protocol for a section of the zone and evacuation protocols that are marked in red on the attached map will continue to be in force.

//Polski//

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

  • Ewakuacja częściowo zniesiona w Seyðisfirði
  • W dalszym ciągu w Seyðisfirði obowiązuje stan alarmowy.

Biuro Meteorologiczne i instytucje współdziałające poddały ocenie dzisiejsze warunki  w Seyðisfjörður i dokonały pomiarów możliwej aktywności na obszarach, w których wykryto osuwiska. Wydaje się, że sytuacja zaczyna pomału ulegać stabilizacji, a opady z ostatnich 24 godzin nie miały negatywnego wpływu na zmianę tej sytuacji. Pomiary pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin aktywność na tym obszarze  nie wystąpiła i nie otrzymano żadnych raportów o osuwiskach. Poziom wody w odwiertach jest stabilny i się nie podniósł. Zwiększonej aktywności w trakcie tych cieplejszych dni w dniu Wigilii i Bożego Narodzenia nie zaobserwowano. W związku z tym zadecydowano o anulowaniu ewakuacji na części terenu. Obecnie obowiązują ewakuacje zaznaczone na załączonej mapie na czerwono.