30 September 2002 12:00

Skýrslan gefur ítarlegar upplýsingar um rekstur og starfsemi embættis ríkislögreglustjóra á árinu 2001 auk þess sem gerð er rækileg grein fyrir þróun í starfsmannamálum og rekstrarkostnaði embættisins frá stofnun þess. Þar kemur fram að fjölgun hefur orðið á starfsmönnum vegna tilfærslu verkefna innan lögreglunnar og nýrra viðfangsefna, sem yfirvöld hafa falið embættinu. Hér kemur helst til tilfærsla á fjarskiptamiðstöð lögreglunnar og sérsveit, stofnun umferðardeildar og að sett var á stofn SIRENE-skrifstofa í tengslum við Schengen-samstarfið. Þegar litið er til þeira viðfangsefna sem horft var til við stofnun embættisins hefur starfsmönnum sem sinna þeim hins vegar lítið fjölgað, eða úr 32 í 34. Aukin starfsemi embættisins stafar þannig fyrst og fremst af nýjum viðfangsefnum sem hafa verið falin embættinu og varða hagræðingu, miðlæga stýringu og þjónustu við öll lögregluliðin í landinu.

Í ársskýrslunni eru ennfremur upplýsingar um starfsmannamál lögreglunnar í landinu, svo sem um fjölda stöðugilda lögreglumanna og greiddra ársverka, jafnframt því að sýnt er hlutfall brota og verkefna í hverju umdæmi samkvæmt málaskrá lögreglu. Þannig má t.d. sjá hlutfall hraðakstursbrota af heildarfjölda brota og verkefna samkvæmt málaskrá.

Tölur um afbrot og þróun þeirra verður gefin út í sérstakri skýrslu sem fljótlega kemur út.

Ársskýrsluna má nálgast á lögregluvefnum

30. september 2002

Ríkislögreglustjórinn