27 Apríl 2007 12:00

Í grein Lúðvíks Bergvinssonar alþingismanns sem birtist í Fréttablaðinu 19. apríl sl., voru alvarlegar rangfærslur. Það sama á við um viðtal við þingmanninn sem birtist í DV 23. apríl sl. Þessar rangfærslur ber að leiðrétta.

Alþingismaðurinn gerir að umtalsefni viðtal við Harald Johannessen ríkislögreglustjóra, sem birtist í Morgunblaðinu 24. mars síðastliðinn. Í viðtalinu ræðir ríkislögreglustjóri um olíusamráðsmálið svokallaða. Alþingismaðurinn fullyrðir að málið „hafi farið forgörðum” í meðförum starfsmanna embættis ríkislögreglustjóra. Þetta er fjarri lagi. Samkeppnisyfirvöld vöktu athygli embættisins á rannsókn sinni á olíufélögunum. Þá þegar benti embætti ríkislögreglustjóra á þá hættu að mál sem væru í rannsókn hjá Samkeppnisstofnun nýttust ekki sem sakamál meðal annars vegna réttarstöðu starfsmanna olíufélaganna sem samkeppnisyfirvöld höfðu rætt við.

Í umræddu Morgunblaðsviðtali segir ríkislögreglustjóri „ Við töldum að ef samkeppnisyfirvöld hefðu komist að þeirri niðurstöðu að um sakamál væri að ræða, þá hefðu þau átt að hætta rannsókn mjög fljótlega eftir húsleitina í desember 2001 og beina málinu til ríkislögreglustjóra eða ríkissaksóknara til að koma í veg fyrir sakarspjöll.” Meirihluti Hæstaréttar staðfesti lögfræðilegt álit embættisins og skoðun þess á rannsókninni.

Þá les þingmaðurinn það út úr viðtalinu að rannsókn málsins hafi hafist vegna þrýstings frá alþingismönnum. Hvergi á það stoð og óskiljanlegt hvernig hann kemst að þeirri niðurstöðu. Stjórnmálamenn höfðu engin áhrif á lögreglu eða ákæruvald í þessu máli frekar en öðrum. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds, sbr. 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Sem æðsti handhafi ákæruvalds getur ríkissaksóknari kveðið á um rannsókn máls, mælt fyrir um framkvæmd hennar, m.a. gagnaöflun og fylgst með henni, sbr. 5. mgr. 27. gr. laganna. Það gerði ríkissaksóknari í þessu máli með því að fela ríkislögreglustjóra að afla gagna hjá Samkeppnisstofnun í því skyni að taka ákvörðun um hvort hefja bæri opinbera rannsókn á ætluðum refsiverðum brotum olíufélaganna og starfsmanna þeirra.

Einnig tekur þingmaðurinn fram að sjálfstætt og faglegt ákæru- og lögregluvald sé hornsteinn “refsivörslukerfisins” og spyr hvernig á því hafi staðið að rannsókn á olíumálinu hafi tekið fjögur ár. Hér á þingmaðurinn væntanlega við réttarvörslukerfið. Rannsókn olíumálsins tók tíma enda málið mjög viðamikið og lögfræðilega flókið. Hafa skal í huga að eitt af grundvallaratriðum sjálfstæðs og faglegs ákæru- og lögregluvalds er að fullrannsaka mál og ganga með hlutlægum hætti úr skugga um hvort eðlilegt og rétt sé að gefa út ákæru í málum. Það var gert í þessu máli og ákæra gefin út af ríkissaksóknara en lögreglurannsóknin tók rúm tvö ár.