8 Ágúst 2011 12:00

Hinn 1. september næstkomandi sameinast efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra og embætti sérstaks saksóknara samkvæmt lögum nr. 82/2011 sem þá taka gildi. Við gildistöku laganna flyst rannsókn mála er undir efnahagsbrotadeild heyra og ákæruvald og þar með sókn þeirra mála sem þegar sæta ákærumeðferð fyrir dómstólum af hálfu ríkislögreglustjóra frá embætti ríkislögreglustjóra til embættis sérstaks saksóknara. Til viðbótar þeim starfsmönnum sem á undanförnum árum hafa flust frá ríkislögreglustjóra til sérstaks saksóknara flytjast 14 stöðugildi til sérstaks saksóknara við þessi tímamót. Fjárveitingar til efnahagsbrotadeildar færast einnig frá ríkislögreglustjóra til sérstaks saksóknara og nema þær alls um 124. mkr. á ársgrundvelli. Ríkislögreglustjóri mun áfram annast móttöku tilkynninga á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnum hryðjuverka.

Í formála nýútgefinnar ársskýrslu embættis ríkislögreglustjóra skrifar Haraldur Johannessen, ríkislögreglustjóri af þessu tilefni:

„Ég hef lengi talað fyrir því að sett verði á fót sérstök eining til að fara með mál er varða efnahagsbrot og að hlutverk ýmissa ríkisstofnana á því sviði verði endurskoðað. Við bankahrunið lagði ég til við Björn Bjarnason, þáverandi dómsmálaráðherra, að stofnað yrði sérstakt embætti til að fara með mál sem vörðuðu hrunið. Á fyrsta fundi okkar Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra lagði ég áherslu á að næsta skref yrði að færa verkefni efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra til sérstaks saksóknara og að hafinn yrði undirbúningur að framtíðarskipan málaflokksins. Nú liggur þetta fyrir.

Verkefni efnahagsbrotadeildar færast til sérstaks saksóknara hinn 1. september nk. Gert er ráð fyrir að samhliða þeirri breytingu verði skipuð nefnd til að endurskoða skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum og gera tillögur að heildarskipulagi til framtíðar. Þessari breytingu samfara færist ákæruvald frá ríkislögreglustjóra. Þar með lýkur þýðingarmiklu brautryðjendastarfi embættisins.

Um árabil hef ég einnig hvatt til þess að skilja tollstjórn og sýslumannsverkefni frá lögreglustjórn. Mikilvæg skref hafa verið stigin í þessa átt og nú liggur fyrir Alþingi frumvarp innanríkisráðherra um aðskilnað sýslumanns­verkefna frá lögreglustjórum og fækkun og stækkun lögregluliða.

Jafnframt hef ég lagt á það áherslu að rétt sé að skilja ákæruvald frá lögreglustjórn. Við brottflutning ákæruvalds frá ríkislögreglustjóra er eðlilegt að sú skipan nái til allra lögreglustjóra landsins og að ákæruvaldið verði alfarið á ábyrgð ríkissaksóknara. Sú breyting myndi án efa efla tiltrú almennings á ákæruvaldinu og bæta meðferð sakamála.“