15 Janúar 2021 18:10

//English below//
//Polski poniżej//

Ekki er gert ráð fyrir jafn mikilli úrkomu á Eskifirði á morgun, laugardag, og spár gerðu ráð fyrir í gær. Vel er fylgst með hlíðinni ofan Eskifjarðar og mælar Veðurstofu þar uppi. Engar hreyfingar hafa verið greindar sem gefa tilefni til ráðstafana. Rannsóknir standa þó enn yfir til að kanna betur og meta ástæður sprungumyndunar í Oddskarðsvegi.

Þar sem sprungumyndun í Oddskarðsvegi og rýming í kjölfarið þann 18. desember síðastliðinn hefur vakið ugg í huga margra íbúa á Eskifirði er athygli vakin á upplýsingum um þjónustu sem er til reiðu í þjónustumiðstöð í Herðubreið á Seyðisfirði í síma 839 9931, netfangið sey@logreglan.is eða hjálparsíma Rauða krossins í síma 1717.


//Polski//

Jutro w sobotę w Eskifjörður nie należy spodziewać się tak dużych opadów, jak prognozowane było wczorajsza. Zbocze nad Eskifjörður jest ściśle monitorowane, a Biuro Meteorologiczne prowadzi tam działania. Nie zidentyfikowano żadnych ruchów, które wymagałyby podjęcia działań. Jednak nadal trwają badania mające na celu lepsze zbadanie i ocenę przyczyn powstawania pęknięć w Oddskarðsvegur.

Ponieważ powstanie pęknięć w Oddskarðsvegur i późniejsza ewakuacja 18 grudnia zaniepokoiło wielu mieszkańców Eskifjörður, zwraca się uwagę na dostępność informacji o usługach dostępnych w centrum obsługi w Herðubreið w Seyðisfjörður, nr tel. 839 9931, e-mail. sey@logreglan.is lub telefon zaufania Czerwonego Krzyża pod numerem 1717.


//English//

Not as much precipitation is expected in Eskifjörður tomorrow, Saturday, as forecast estimated yesterday. The hill above Eskifjörður is closely monitored and meters from the Icelandic Met Office are placed up there. No movement has been detected there that warrant any action. Research is however still ongoing to better investigate and assess the cause of a crack formation in Oddskarðsvegur.

As the crack formation in Oddskarðsvegur and the subsequent evacuation this past 18 December has caused alarm among many residents in Eskifjörður, it is advised that information about service which is available at the service center in Herðubreið in Seyðisfjörður can be obtained via te. 839 9931, email address sey@logreglan.is or the Red Cross help-line, tel. 1717.