15 Apríl 2013 12:00

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu vill að gefnu tilefni vekja athygli á því að íbúðareigendur sem hyggjast leigja íbúðir sínar í skammtímaleigu til ferðamanna þurfa að sækja um rekstrarleyfi samkvæmt lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Útgáfa rekstrarleyfa er m.a. háð því að starfsleyfi, sem gefin eru út af heilbrigðisnefndum sveitarfélaga, fáist fyrir starfseminni og að lögbundnir umsagnaraðilar, þ.e. sveitarstjórnir, heilbrigðisnefndir, slökkvilið, byggingafulltrúi og vinnueftirlit, leggist ekki gegn útgáfu leyfisins. Embætti lögreglustjóra veitir rekstrarleyfi í umdæmi sýslumannsins í Reykjavík en sýslumaðurinn í Kópavogi og í Hafnarfirði sjá um leyfisveitingar í sínum umdæmum. Rekstrarleyfi eru veitt til fjögurra ára í senn og kosta 24.000 kr. þegar um er að ræða heimagistingu eða skammtímaleigu á íbúðum. Eyðublað má nálgast hér.

Bent er á að samkvæmt framangreindum lögum skal lögreglustjóri án fyrirvara eða aðvörunar stöðva leyfisskylda starfsemi sem fer fram án tilskilins leyfis. Á það m.a. við þegar ekki hefur verið gefið út rekstrarleyfi vegna hinnar leyfisskyldu starfsemi, útrunnið rekstrarleyfi hefur ekki verið endurnýjað eða nýr rekstraraðili hefur ekki fengið útgefið nýtt rekstrarleyfi.