Myndir teknar á þjóðvegi 1 við Jökulsá á Fjöllum 26. janúar 2021
28 Janúar 2021 15:47

//English below//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra:

  • Óvissustig almannavarna vegna krapastíflu og flóðahættu í Jökulsá á Fjöllum
  • Lokað fyrir umferð um svæðið á þjóðvegi 1 frá kl. 18:00 – kl. 09:00 næstu fjóra daga. Umferð stýrt þess utan

Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjórann á Norðurlandi eystra, hefur ákveðið að lýsa yfir óvissustigi almannavarna vegna krapastíflu og flóðahættu í Jökulsá á Fjöllum, á milli Mývatnssveitar og Egilsstaða.

Krapi byrjaði að myndast og safnast saman í farvegi Jökulsár á fjöllum í síðustu viku.  Fylgst er með vatnshæðinni við brúna á þjóðvegi 1 og voru merki um að vatn gæti farið að umlykja veginn.  Mikið krapaflóð varð svo 26. janúar með þeim afleiðingum að krapi flæddi yfir þjóðveginn og lokaði honum.  Vegagerðin hefur hreinsað af veginum, en vatnsstaða Jökulsár er nú svipuð há og rétt fyrir krapaflóðið, eða um 5m.

Áfram má búast mið miklum kulda á Norðurlandi og vísbendingar eru um að krapi og ís sé farinn að safnast fyrir á ný.  Hætta á krapaflóðum er því enn fyrir hendi og munu lögreglan og Vegagerðin stjórna umferð um veginn á meðan svo er.

Vegurinn verður opinn í dag  og næstu fjóra daga frá kl. 09:00 til kl. 18:00, en lokaður utan þess tíma.  Á meðan vegurinn er opinn verður umferð stýrt um þennan vegakafla og yfir brúna. Þetta fyrirkomulag verður endurskoðað á mánudag.

Veðurstofa Íslands fylgist áfram vel með þróun mála og er í reglulegu sambandi við Vegagerðina og lögreglu á Norðurlandi eystra.

Myndir teknar á þjóðvegi 1 við Jökulsá á Fjöllum 26. janúar 2021

Myndir teknar á þjóðvegi 1 við Jökulsá á Fjöllum 26. janúar 2021

Myndir teknar á þjóðvegi 1 við Jökulsá á Fjöllum 26. janúar 2021

Myndir teknar á þjóðvegi 1 við Jökulsá á Fjöllum 26. janúar 2021

Myndir teknar á þjóðvegi 1 við Jökulsá á Fjöllum 26. janúar 2021


//English//

An announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in North-East Iceland: 

  • Uncertain civil protection crisis level due to a build-up of slush and increased flood risk in Jökulsá á Fjöllum.
  • The area on Highway 1 will be closed to traffic from 18:00 until 09:00 for the next four days. Traffic direction is in effect outside of those hours.

The National Commissioner of Police, in consultation with the Commissioner of Police in Northeast Iceland, has decided to declare a level of uncertainty for civil protection due to the sludge build-up and flood risk in Jökulsá á Fjöllum, between Mývatnssveit and Egilsstaðir.

Slush began to form and accumulate in the channel of Jökulsá á Fjöllum last week.  Experts are monitoring the water level by the bridge that forms part of Highway 1, and there were signs that water could begin to flood and encircle the road.  A heavy slush flood occurred on January 26, and as a result, slush flooded the highway and blocked traffic.  The Icelandic Road and Coastal Administration (Vegagerðin) has cleared the road. However, the water level of Jökulsá is now similar to what was seen shortly before the slush flood, or at approx. 5m.

The forecast calls for continued cold weather in the northern part of Iceland, and there are indications that slush and ice are beginning to accumulate again.  The risk of slush floods remains, and Vegagerðin, along with the police, will direct traffic on the road while the situation persists.

The road will be open today and for the next four days, from 09:00 to 18:00, but closed outside of those hours.  When the road is open, traffic will be directed along this section of the road and over the bridge. Authorities will review this arrangement on Monday.

The Icelandic Meteorological Office continues to monitor developments closely and maintains regular contact with Vegagerðin and the police in North-East Iceland.