14 Janúar 2021 16:23

//English below//
//Polski poniżej//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

  • Hreinsunarstarf stöðvað á áhrifasvæði skriðu af öryggisástæðum.
  • Áfram í gildi hættustig almannavarna á Seyðisfirði.
  • Veðurspá fyrir Eskifjörð.

Seyðisfjörður:
Af öryggisástæðum var hreinsunarvinnu innan áhrifasvæðis skriðunnar sem féll 18. desember stöðvuð rétt fyrir hádegi í dag.  Það var gert eftir að tilkynning barst um að sprunga í skriðusárinu hefði stækkað. Auk þess ákvaðu stjórnendur síldarvinnslunnar á Seyðisfirði að stöðva vinnslu.  Eftir yfirferð ofanflóðavaktar Veðurstofu Íslands, á fjarlægðarmælingum á speglum, var ljóst að ekki var um hreyfingar á jarðlögum að ræða en við vettvangskönnun var ljóst að hrunið hafði úr börmum sprungunnar og hún orðið greinilegri.  Ekki var því talin frekari hætta á skriðuföllum út frá þessum athugunum.

Talsverðri úrkomu er spáð á Seyðisfirði eftir miðnætti aðfaranótt laugardags. Dregur úr úrkomuákefð eftir kl. 15 síðdegis á laugardag. Spáð uppsafnaðri úrkoma á þeim tíma, um 50 mm. Byrjar mögulega sem slydda fyrsta klukkutímann. Hlýnar heldur en megnið af tímanum verður slydda yfir 200 m og snjókoma yfir 300 m. Hlýnar svo eftir hádegi á laugardag og fer snjólína upp í 800-900 m. Áfram dálítil væta seinnipartinn á laugardag og á sunnudag, um 15 mm uppsafnað er spáð á þeim tíma.

Vegna úrkomunnar á laugardag kann að koma til frekari rýminga á Seyðisfirði. Staðan verður endurmetin á morgun og kynnt.

Eskifjörður:
Úrkoman byrjar um miðnætti seint á föstudagskvöld og dregur úr úrkomuákhefð um kl. 14 á laugardag. Spáð uppsöfnuð úrkoma um 35 mm á þessum tíma. Heldur hlýrra en á Seyðisfirði, slyddu- og snjólína um 50-100 m hærri á Eskifirði. Áframhaldandi uppsöfnuð úrkoma frá seinnipartinum á laugardegi fram á sunnudagskvöld eru um 10 mm í spám.

Vel er fylgst með hlíðinni ofan Eskifjarðar af hálfu ofanflóðavaktar Veðurstofu Íslands. Ekki þykir ástæða til viðbragða vegna úrkomunnar.

Þjónustumiðstöð almannavarna í Herðubreið er opin alla virka daga fra 10-18. Utan opnunartíma er hægt er að senda inn fyrirspurnir á netfangið sey@logreglan.is og hringja í 839 9931 utan opnunartíma.  


//English//

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of Police and the Police in Austurland:

  • Clear-up activity stopped in the area of danger due to security reasons.
  • Civil defence department alert phase still in force in Seyðisfjörður.
  • Weather forecast for Eskifjörður

Seyðisfjörður: 

Due to security reasons clearing of the affected area after the landslide that happened on December 18th was stopped before noon today after a notice was given that a spilt in the fracture zone had enlarged. Managers at the herring processing plant also decided to stop processing. The meteorological office carried out an avalanche watch through range meters on mirrors and concluded land movement was not underway but on site inspection it was clear that the split has become bigger. There for there was not thought to be a danger of landslide. 

A considerable precipitation is forecasted in Seyðisfjörður after midnight on Saturday. Precipitation will slow down after 15:00 on Saturday. Forecasted cumulation precipitation around 50 mm. It will possibly begin as sleet for the first hour. The temperature will rise but for the most part there will be sleet over 200 m and snow over 300 m. Temperature will then rise after noon on Saturday and snow line will go up to 800-900 m. There will be minimal rain from Saturday afternoon till Sunday, around 15 mm cumulation precipitation is forecasted. 

Because of the precipitation forecasted for Saturday further evacuations might take place in Seyðisfjörður. The situation will be reassessed and announced tomorrow. 

Eskifjörður: 

Precipitation will start around midnight on Friday night and slow down around 14:00 on Saturday. Forecasted cumulative precipitation is around 35 mm at that time. The temperature will be higher in Seyðisfjörður, sleet- and snow line around 50-100 m higher in Eskifjörður. Continuing forecasted cumulative precipitation from Saturday afternoon until Sunday night is 10 mm.

The slope above Eskifjörður is being monitored by the meteorological offices avalanche watch. There is not thought to be a reason to take action due to the precipitation.

The service centre of the Civil Protection Department in Herðubreið is open all working days from 10-18. Outside of opening hours inquires can be sent to sey@logreglan.is or call 839 9931 outside opening hours.


//Polski//

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we Wschodniej Islandii:

  • Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano prace porządkowe na obszarze osuwiska.
  • W dalszym ciągu stan alarmowy dla Seyðisfirði.
  • Prognoza pogody dla Eskifjörður


Seyðisfjörður:
Ze względów bezoieczeństwa prace porządkowe w rejonie osuwiska jakie zeszło 18 grudnia zostały dzisiaj przed południem wstrzymane. Wstrzymane zostały po otrzymaniu zawiadomienia, że miejsce pęknięcia się powiększyło.  Ponadto kierownictwo zakładu przetwórstwa śledzi w Seyðisfirði postanowiło wstrzymać prace.  Po dokładniejszych badaniach przeprowadzonych przez Biuro Meteorologiczne terenu osuwiska, nie stwierdzono tam żadnej aktywności warstw gleby jednak krawędzie miejsca pęknięcia uległy rozpadowi. Na podstawie tych obserwacji nie stwierdza się zagrożenia ryzykiem osuwiska. 

Po północy w sobote w Seyðisfirði spodziewane są spore opady deszczu. Opady znacznie sie zmniejszą po godz. 15:00 tego samego dnia. Natężenie opadu wynosić będzie 50 mm. Przez pierwszą godzię można spodziewać się opadu deszczu ze śniegiem. Będzie ocieplenie przez większośc czasu, opady deszczu głównie na ponad 200m a opady śniegu na ponad 300m. W sobotę po południu przyjdzie ocieplenie i linia opadów śniegu będzie na ponad 800-900m. W dalszym ciągu pod koniec dnia w sobotę i niedzielę będzie dosyć mokro, prognozuje się opady na około 15mm natężenia. 

Z powodu deszczu w sobotę w Seyðisfirði można spodziewać się dalszych ewakuacji. Sytuacja zostanie poddana ponownej ocenie  i jutro podana do wiadomości. 

Eskifjörður:
Opady zaczną się  w piątek o północy i będą trwały do soboty do godz. 14:00. Natężenie opadów będzie wynosiło 35mm. Nieco cieplej niż w Seyðisfirði, linia opadów deszczu ze śniegiem na ponad  50-100 m wyżej w Eskifirði. Kontynuacja opadów skumulowanych od południa w sobotę do niedzieli wieczorem będzie wynosi ć 10 mm.

Zbocze w Eskifjarðar jest ściśle monitorowane przez Biuro Meteorologiczne. Nie ma powodu, do działań w związku z opadami atmosferycznymi. 

Centrum Departamentu Ochrony Ludności Herðubreið  jest otwarte we wszystkie dni powszednie od 10:00-18:00. Zapytania można przesyłać na adres e-mail: sey@logreglan.is i dzwonić pod numer 839 9931 poza godzinami otwarcia.