23 Desember 2020 12:37

//English below//
// Polski poniżej//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

 • Áfram hættustig á Seyðisfirði og rýmingar að hluta í gildi vegna skriðuhættu.
 • Áætlað að skipulagðar hreinsunaraðgerðir hefjist 27. desember.

Samráðsfundur Veðurstofu Íslands, almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, lögreglunnar á Austurlandi ásamt viðbragðsaðilum, sveitarfélagi og stofnunum, vegna skriðuhættu á Seyðisfirði, var haldinn í morgun.  Rædd voru næstu skref og hvernig haga skyldi aðgerðum yfir jólin.

Í gærkvöldi var gefið út kort með rýmingum sem verða í gildi í að minnsta kosti til 27. desember.  Íbúar sem eiga húseignir innan rýmingarsvæðis geta gefið sig fram í Ferjuhúsinu í dag og fengið fylgd í húsin til þess að sækja nauðsynjar eða annað lauslegt sem þeir vilja hafa yfir jólin. Þetta er sama fyrirkomulag og hefur verið síðustu daga og má búast við að hægt verði að gera þetta fram að myrkri í dag.

Eftir það verður ekki leyfilegt að fara inná rýmingarsvæðið vegna óhagstæðrar veðurspár.  Spáin gerir ráð fyrir hlýnun upp að 8°C og getur þá snjór farið að bráðna í fjöllum.  Þessar aðstæður geta raskað þeim stöðugleika sem hefur myndast í skriðusárunum og má í kjölfarið búast við einhverri hreyfingu á svæðinu. Staðan verður endurmetin af Veðurstofunni þegar kólna fer aftur og rýmingarkortið endurskoðað 27. desember.  Þá er einnig áætlað að hefja skipulagða vinnu við hreinsun og viðgerðir.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Veðurstofan og lögreglan á Austurlandi verða í reglulegu sambandi yfir jólin og fylgjast með þróun mála.

Þjónustumiðstöð almannavarna er til húsa í Herðubreið, menningar- og félagsheimili Seyðisfjarðar, og verður opnunartíminn fram að áramótum eins og hér segir:

 • 23. desember, klukkan 11 – 18
 • 27-30 desember, klukkan 11 – 18
 • 31. desember, klukkan 11 – 13

Einnig er hægt að hafa samband í gegnum netfangið sey@logreglan.is og í síma 839-9931

//English below//
// Polski poniżej//

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in East Iceland:

 • Continued level of danger in Seyðisfjörður and partial evacuations are set to continue due to a continued risk of mud flow.
 • Clean-up operations are scheduled to begin on December 27th.

 

A consultation meeting was held this morning, attended by the Icelandic Meteorological Office, the Civil Protection Department of the National Commissioner of Police, the police in East Iceland and representatives of the response teams, municipalities and institutions, due to the continued risk of mud flow in Seyðisfjörður.  The next steps were discussed and how to best to conduct operations over the holidays.

Last night, a map was issued indicating the evacuations that will be in effect, at least until December 27th.  Residents who own property within the evacuation zone can come to Ferjuhúsið today, to be escorted to their homes to retrieve necessities or other items they wish to retrieve for the holidays. This is the same arrangement that’s been in place over the past few days, and we can expect that people will be able to retrieve necessities and personal items until nightfall.

After that, entering the evacuation zone will not be permitted due to the unfavorable weather forecast.  Temperatures are predicted to rise by up to 8°C and this can cause snowmelt in the surrounding mountains.  These conditions can disrupt the stability that has been gained in the aftermath of the mud flow and some movement in the area is expected as a result. The Meteorological Office will reassess the situation when temperatures drop again and the evacuation map will be revised on December 27th.  Efforts to repair and clean up the safe zones are set to begin on that date as well.

The National Commissioner of Police’s Civil Protection Department, the Icelandic Meteorological Office and the police in East Iceland will be communicating continuously over the holidays and will be monitoring how the situation develops.

The Civil Protection Service Center is located in Herðubreið, Seyðisfjörður’s cultural and social center, and the opening hours until the end of the year will be as follows:

 • December 23th, 11:00 – 18:00
 • December 27-30th, 11:00 – 18:00
 • December 31st, 11:00 – 13:00

Civil Protection Service Center numer and email address: sey@logreglan.is and mobile 839-9931

———

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

 • Utrzymujący się poziom zagrożenia w Seyðisfjörður i obowiązująca częściowo ewakuacja ze względu na niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi.
 • Zaplanowane operacje porządkowe rozpoczną się 27 grudnia.

Dziś rano odbyło się spotkanie konsultacyjne Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego, Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji, policji we wschodniej Islandii oraz stron reagowania, gmin i instytucji, w związku z ryzykiem osuwisk ziemi w Seyðisfjörður. Omówiono kolejne kroki i sposób prowadzenia działań w okresie świątecznym.

Zeszłej nocy wydano mapę  z zaznaczonymi terenami objętymi  ewakuacją która będzie ważna co najmniej do 27 grudnia. Mieszkańcy, którzy są właścicielami nieruchomości w obszarze ewakuacji, mogą dziś zgłosić się do Ferjuhúsið i poprosić o osoby asystujące je w drodze  do domów, w celu odebrania niezbędnych rzeczy lub innych rzeczy, jakie w związku z Bożym Narodzeniem chcieli by mieć. Funkcjonuje taki sam system, jaki miał miejsce w ostatnich dniach i można się spodziewać, że będzie to możliwe dzisiaj aż przed zmrokiem.

Po tym czasie nie będzie można wejść na teren ewakuacji ze względu na niekorzystną prognozę pogody. Prognoza zakłada ocieplenie do 8 ° C, po czym w górach może zacząć topnieć śnieg. Warunki te mogą zakłócić stabilność jaka w tej chwili istnieje. Można zacząć się spodziewać aktywności w okolicy. Sytuacja zostanie ponownie oceniona przez Urząd Meteorologiczny po ponownym ochłodzeniu, a 27 grudnia zostanie zweryfikowana mapa ewakuacyjna. Planowane jest również rozpoczęcie zorganizowanych prac porządkowych i naprawczych.

Krajowy komisarz Departamentu Ochrony Ludności Policji, Biuro Meteorologiczne i policja we wschodniej Islandii będą w regularnym kontakcie w okresie Bożego Narodzenia i będą monitorować rozwój sytuacji.

Centrum Departamentu Ochrony Ludności znajduje się w Herðubreið, kulturalnym i społecznym domu Seyðisfjörður. Godziny jergo otwarcia będą obowiązywać do końca roku w następujący sposób:

 • 23 grudnia, godz.11:00-18:00
 • 27-30 grudnia, godz. 11:00-18:00
 • 31 grudnia, godz. 11:00-13:00