27 Júlí 2005 12:00

Í kjölfar fréttaflutnings í gær um afskipti lögreglunnar af ökumanni sem grunaður er um að hafa ekið á 208 km hraða á Reykjanesbraut, þar sem leyfður ökuhraði er 90 km, hefur ríkissaksóknari ritað öllum lögreglustjórum bréf um bráðabirgðasviptingu ökuréttinda sem hér er birt:

Allir lögreglustjórar

Bráðabirgðasvipting ökuréttinda.

Í hádegisfréttum ríkisútvarpsins í dag var haft eftir yfirlögregluþjóni í einu lögregluumdæmanna að lögregluembættin hafi árið 1998 fengið bréf frá ríkissaksóknara um að svipta menn ekki ökuréttindum á staðnum fyrir hraðakstur nema í algjörum undantekningartilvikum og sé það nú viðmiðunarreglan alls staðar.

Í bréfi mínu til allra lögreglustjóra dagsettu 17. desember 1998 var mælt fyrir um að ekki skyldi svipta ökumann ökurétti til bráðabirgða vegna of hraðs aksturs nema ökuhraði hafi verið slíkur að varði sviptingu ökuréttar í 3 mánuði samkvæmt viðauka við reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim, nú reglugerð nr. 575/2001.  Þessi er viðmiðunarreglan og tel ég hana vera skýra og einfalda.

Í viðauka reglugerðarinnar nr. 575/2001 er mælt fyrir um að svipta beri ökumann ökurétti í þrjá mánuði hafi hann t.d. ekið á;

71 – 75       km hraða þar sem leyfður ökuhraði er 30 km

121 – 130   km hraða þar sem leyfður ökuhraði er 50 km

161 – 170   km hraða þar sem leyfður ökuhraði er 90 km.

Hafi ökumaður verið staðinn að því að aka hraðar en hér að ofan segir, sbr. og hraðakstursákvæðið í viðauka reglugerðarinnar í heild, þannig að mál hans skuli leggja fyrir dómstól með ákæru er enn ríkari ástæða til að beita heimild til að svipta ökumann ökurétti til bráðabirgða en ella.

Skrifstofu ríkissaksóknara, Reykjavík 26. júlí 2005

Bogi Nilsson