5 Ágúst 2009 12:00

Nú liggja fyrir niðurstöður úr árlegri þolendakönnun ríkislögreglustjóra sem gerð er í samræmi við stefnu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins í löggæslumálum til ársins 2011.  Í könnuninni er m.a. spurt um öryggistilfinningu almennings í heimabyggð og í miðborg Reykjavíkur, um þjónustu lögreglunnar og sýnileika hennar.  Könnunin miðast við allt landið og er hægt að greina stöðuna á milli landshluta en ekki milli lögregluumdæma.  Skilgreint er nánar í meðfylgjandi skýrslu undir hvaða landshluta hvert lögregluumdæmi fellur. 

Helstu niðurstöður eru að um 92% svarenda telja að lögreglan sé að vinna nokkuð eða mjög gott starf.  Þetta er um 4% aukning frá árinu 2007.  Um 79% svarenda sem tilkynnt höfðu afbrot voru frekar eða mjög ánægðir með þjónustu lögreglunnar, en árið 2007 var hlutfallið 74%. Um 30% svarenda sáu lögreglumann eða lögreglubíl í sínu byggðarlagi oft á dag, daglega eða nær daglega sem er um 2% færri svarendur en árið 2007.

Hægt er að nálgast skýrsluna hér