8 Janúar 2010 12:00

Þann 5. janúar s.l. hófu 23 nemendur nám á þriðju önn grunnnáms Lögregluskóla ríkisins að lokinni starfsþjálfun sem fór fram hjá sex lögregluembættum á landinu, flestir nemendanna voru í starfsþjálfun hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Í náminu á þriðju önn er mikil áhersla lögð á hvers konar þjálfun, hvort sem um er að ræða líkamsþjálfun, þjálfun í lögreglutökum, verkefnavinnu varðandi tiltekin viðfangsefni eða verklegar æfingar. Rúmlega helmingur námstímans, 308 kennslustundir af 603, fer á einn eða annan hátt í þessa þætti.

Byggt er á því í lögreglunámi að nemendur þurfa að leggja sig fram um að læra sjálfir til að öðlast þekkingu og því er mikil áhersla lögð á að þeir öðlist færni í að tengja saman öll helstu atriði sem beita skal við framkvæmd lögreglustarfa, hvort sem um er að ræða réttarreglur, verklagsreglur eða fyrirmæli.

Markmiðið með náminu á þriðju önn grunnnáms Lögregluskóla ríkisins er að nemendur, í framhaldi af námi þeirra á fyrstu önn og starfsþjálfunarönn, auki þekkingu sína, færni og líkamlegan styrk þannig að þeir í ríkari mæli, með auknu sjálfstæði og góðri tilfinningu fyrir mismunandi aðstæðum, geti sinnt allri almennri löggæslu í samræmi við þær væntingar sem almenningur, samstarfsmenn og yfirstjórn lögreglunnar gera til góðs lögreglumanns.

Að auki er það markmið námsins að nemendurnir öðlist skilning á því að lögreglan á Íslandi starfar við fjölbreyttar aðstæður og sinnir margvíslegum verkefnum. Þannig skulu nemendur, með réttu mati á aðstæðum, viðeigandi málfari og líkamstjáningu, vera reiðubúnir til að leysa ólík verkefni með því að sýna frumkvæði, hugrekki og röggsemi ásamt því að nota valdbeitingarheimildir og réttarfarsúrræði lögreglunnar á réttan hátt.

Meðalaldur nemendahópsins er 24,79 ár, sem er talvert lægri meðalaldur en undanfarin ár. Sex konur eru í hópnum eða 26,08%.

Brautskráning nemendanna verður þann 16. apríl n.k. og að henni lokinni geta þeir sótt um störf lögreglumanna sem þá verða laus til umsóknar.