19 Desember 2012 12:00

Myndaður hefur verið vinnuhópur ríkislögreglustjóra og Tollstjóra vegna innflutnings, sölu og dreifingar á grunnefnum sem nýta má til sprengjugerðar.

Hópinn skipa fulltrúar Tollstjóra og greiningardeildar og sérsveitar ríkislögreglustjóra. Markmið starfsins er að afla upplýsinga um skipan þessara mála hérlendis, löggjöf, leyfaveitingar og eftirlit og koma á samstarfi við aðrar stofnanir sem fara með sviðsábyrgð á þessum málaflokkum.

Vinnuhópurinn hefur þegar leitað eftir samstarfi við opinberar stofnanir sem hafa eftirlit með slíkum efnum í því skyni að takmarka eftir föngum möguleika einstaklinga eða hópa til að setja saman sprengjur úr annars löglegum efnum.