31 Desember 2010 12:00

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið saman bráðabirgðatölur um fjölda helstu brota árið 2010. Hafa ber þann fyrirvara á þessum upplýsingum að tölur fyrir árið 2010 eiga enn eftir að breytast. Þessar upplýsingar gefa þó innsýn í það hvert stefnir.

Fram kemur að á höfuðborgarsvæðinu fækkaði hegningarlagabrotum um rúm 10 prósent samanborið við 2009. Innbrotum fækkaði um fjórðung árið 2010 frá árinu á undan. Miðað við þessar tölur voru framin um sex innbrot á dag á höfuðborgarsvæðinu árið 2010 samanborið við átta á dag árið áður. Að meðaltali voru framin tvö innbrot á dag í heimili á árinu 2010. Nauðgunum fækkaði um þriðjung á milli ára á höfuðborgarsvæðinu. Ofbeldisbrotum fækkaði um tæp 13 prósent. Tæpur helmingur allra ofbeldisbrota á sér stað í Miðborg Reykjavíkur í kringum skemmtanahald um helgar. Minniháttar skemmdarverkum fækkaði lítilsháttar frá árinu á undan.

Umferðarlagabrotum fjölgaði lítillega milli ára, einkum hraðakstursbrotum. Einnig fjölgaði brotum þar sem ekið var undir áhrifum ávana- og fíkniefna um 15 prósent en brotum vegna ölvunar við akstur fækkaði lítillega á sama tíma.

Fíkniefnabrotum fjölgaði um fimmtung milli ára. Lögreglan og tollgæslan á höfuðborgarsvæðinu lögðu hald á mun minna magn fíkniefna árið 2010 en árið á undan, en það ár var óvenju mikið magn fíkniefna haldlagt. Lagt var hald á helmingi minna magn af hassi og marihúana en árið áður. Sjö kíló af amfetamíni voru haldlögð árið 2010 samanborið við hátt í sjötíu kíló í fyrra.

Nánari upplýsingar má finna í meðfylgjandi skýrslu með því að smella hér.