27 Mars 2008 12:00

Enn er misbrestur á frágangi á farmi en slíkt var kannað á nokkrum flutningabílum í dag. Um var að ræða sameiginlegt umferðareftirlit lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðar ríkisins en það fór fram á Reykjanesbraut í Garðabæ. Athugasemdir voru gerðar í öllum tilvikum sem sýnir einfaldlega að slælegur frágangur á farmi er alltof algengur. Vegna þessa er rétt að rifja upp 73. gr. umferðarlaga en þar segir m.a. um hleðslu ökutækja; Farm skal flytja þannig, að eigi hafi í för með sér hættu fyrir menn eða valdi munatjóni. Þess skal ennfremur gætt, að eigi sé hætta á að farmur dragist eftir akbraut eða falli á hana.

Í reglugerð um hleðslu, frágang og merkingu farms segir ennfremur í 2. gr.; Farm ökutækis skal skorða tryggilega og festa við ökutækið. Þannig skal frá gengið að farmurinn byrgi ekki útsýni ökumanns eða hætta sé á að hann hreyfist til eða falli af ökutækinu og valdi tjóni hvort heldur sem er í kyrrstöðu eða í akstri, svo sem við snögga hraða- eða stefnubreytingu ökutækis.