8 Mars 2005 12:00

Rekstur Lögreglustjórans í Reykjavík gekk vel á síðasta ári og var rekstrarafgangur ársins um 50 m.kr.  Að teknu tilliti til yfirfærðs rekstrarhalla frá árinu 2003 upp á um 15 m.kr. var rekstrarstaða í árslok jákvæð um 35 m.kr.  Þessi afgangur færist yfir á árið 2005 og hefur þegar verið nýttur að hluta til að fjölga lögreglumönnum nokkuð hjá embættinu.  Yfirfærður rekstrarafgangur nemur aðeins um 1,5 % af heildarfjárveitingu embættisins.

Fjárheimild ársins 2004 var alls 2.018,6 m.kr. og heildarútgjöld 1.983 m.kr.

Tafla 1.      Skipting helstu rekstrarliða eftir útgjaldaflokkum (þús.kr. á verðlagi hvors árs) árið 2003–2004

                                              2004                     2003                            Breyting

                                                                                                    þús.kr.                    %

                                                          

Launakostnaður                  1.679.531                1.665.590                         13.941                     0,8%

                                                          

Annar rekstrarkostnaður      328.872                    318.013                         10.859                     3,4%

                                                                                                                                        

Sértekjur                                 -24.991                     -23.811                            -1.180                      5,0%

Gjöld umfram sértekjur        1.983.412                  1.959.792                          23.620                      1,2%

           

Launakostnaður stóð nánast í stað milli ára sem helgast einkum af færri ársverkum en árið áður.  Ársverkum fækkaði þegar 16 sérsveitarmenn færðust frá embættinu til ríkislögreglustjóra en á móti voru ráðnir 10 nýjir lögreglumenn.  Auk þess fækkaði ársverkum nokkuð vegna aðhalds í rekstri.  Annar rekstrarkostnaður var nánast óbreyttur milli ára að teknu tilliti til verðlagshækkana og sértekjur hækkuðu lítilega milli ára.  Heildarkostnaður hækkaði aðeins um 1,2 % milli ára sem er töluvert undir verðlags- og launaþróun.

Sólmundur Már Jónsson

Framkvæmdastjóri rekstrar- og þjónustusviðs