28 Janúar 2020 14:35

Skráð voru 633 hegningarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu í desember og fækkaði þessum brotum töluvert á milli mánaða. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu fyrir desember 2019.

Tilkynningar um þjófnaði fækkaði á milli mánaða og var þar helst að sjá fækkun á þjófnaði á farsímum og reiðhjólum.

Skráðum ofbeldisbrotum fækkað töluvert á milli mánaða og á fækkunin við um bæði minniháttar og meiriháttar líkamsárásir. Árið 2019 bárust um sex prósent færri tilkynningar um ofbeldisbrot en bárust að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

Fjöldi tilvika þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi eða hótað ofbeldi fjölgaði á milli mánaða. Árið 2019 hafa verið skráð um 23 prósent fleiri tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi en skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

Skráðum fíkniefnabrotum fjölgaði lítillega á milli mánaða og voru tvö stórfelld fíkniefnabrot skráð á höfuðborgarsvæðinu í desember. Tilkynningum þar sem ökumaður var grunaður um ölvun við akstur fjölgaði einnig lítillega á meðan tilkynningum þar sem ökumaður var grunaður um akstur undir áhrifum ávana-og fíkniefna fækkaði.

Í desember voru skráð 757 umferðarlagabrot (að hraðamyndavélum undanskildum). Árið 2019 voru skráð um 8% fleiri umferðarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu en að meðaltali síðustu þrjú ár á undan. Vert er að taka fram að skráðum umferðarlagabrotum fækkaði töluvert miðaða við útreiknuð mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.