1 Apríl 2020 13:35

Skráð voru 514 hegningarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu í mars og fækkaði þessum brotum á milli mánaða. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu fyrir mars 2020.

Tilkynningar um þjófnaði fækkaði á milli mánaða og var þar helst að sjá fækkun á þjófnaði á farsímum. Tilkynningum um innbrot fækkaði einnig töluvert á milli mánaða og fækkaði innbrotum í ökutæki þar hlutfallslega mest.

Skráðum ofbeldisbrotum fækkaði nokkuð á milli mánaða og á fækkunin við um bæði minniháttar og meiriháttar líkamsárásir. Tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgaði þó á milli mánaða.

Skráðum fíkniefnabrotum fækkar lítillega á milli mánaða og var eitt stórfelld fíkniefnabrot skráð á höfuðborgarsvæðinu í mars. Tilkynningum þar sem ökumaður var grunaður um akstur undir áhrifum ávana-og fíkniefna fækkaði töluvert á milli mánaða líkt og tilkynningum þar sem ökumaður var grunaður um ölvun við akstur.

Í mars voru skráð 564 umferðarlagabrot (að hraðamyndavélum undanskildum). Það sem af er ári hafa verið skráð um 24 prósent færri umferðarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu en að meðaltali á sama tíma síðustu þrjú ár á undan. Vert er að taka fram að skráðum umferðarlagabrotum fækkaði töluvert miðaða við útreiknuð mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Hafa ber í huga að tölur fyrir mars eru teknar út tveimur vikum fyrr en venjulega sem getur haft áhrif á fjölda skráðra mála og því mikilvægt að túlka þróun í mars 2020 mjög varlega.
Tölur fyrir mars verða uppfærðar í næstu skýrslu.